Renta socjalna 2022. Nowe zmiany od marca. Dorabiasz do świadczenia? ZUS może zawiesić wypłatę

Osoby, którym przysługuje renta socjalna 2022, powinny przygotować się na zmiany. Modyfikacji uległ nie tylko sposób jej rozliczania czy nowe limity dorabiania, ale od marca również jej wysokość.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ile tak naprawdę kosztowałyby emerytury bez podatku?

Osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia podjęcie zatrudnienia, mogą ubiegać się o rentę socjalną z ZUS. Renciści powinni jednak uważać. Od nowego roku zasady wypłaty świadczenia uległy pewnym zmianom, co w niektórych przypadkach może się wiązać nawet z zawieszeniem renty. 

Nowe limity dorabiania do rent 2022. Dobra wiadomość dla seniorów 

Największą zmianą dla rencistów od 1 stycznia są nowe limity dorabiania do świadczenia, które dotychczas były bardzo rygorystyczne. Jeszcze w 2021 roku przekroczenie przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oznaczało zawieszenie prawa do wypłaty renty. Od 1 stycznia zasady te stały się o wiele korzystniejsze, gdyż limit dla osób pobierających renty socjalne, został ustalony na takim poziomie jak dla rencistów z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W praktyce oznacza to, że dopiero przekroczenie przychodów o 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawiesi wypłatę renty socjalnej. 

Renta socjalna 2022. Rozliczenie świadczenia na nowych zasadach

Dorabiających rencistów obejmą także nowe zasady sposoby rozliczania renty. Dotychczas świadczenie było zawieszane na bieżąco, czyli za każdy miesiąc. Od 2022 roku świadczeniobiorcy będą rozliczali rentę po upływie roku kalendarzowego — miesięcznie lub rocznie. 

Renta socjalna 2022: ile wynosi wypłata z ZUS?

Wysokość renty socjalnej co roku podlega waloryzacji. Obecnie zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta socjalna wynosi tyle, co 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Do końca lutego 2022 roku będzie to zatem 1250,88 zł brutto. W marcu w związku z ogłoszoną 7-procentową waloryzacją kwota ta wzrośnie o 87,56 zł brutto. 

Więcej o: