Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy 2022. Stabilniejsze warunki pracy nie tylko dla rodziców

Konieczność nowelizacji polskiego kodeksu pracy wynika w głównej mierze z konieczności dostosowania się m.in. do tzw. unijnej dyrektywy rodzicielskiej. Nie oznacza to jednak, że zmiany czekają wyłącznie rodziców. Wielu pracowników będzie mogło liczyć na stabilniejsze warunki pracy.

Do 2 sierpnia Polska musi dostosować się do dwóch unijnych dyrektyw, które znacząco wpłyną na sytuację osób pracujących. Rząd zaproponowane zmiany w kodeksie pracy 2022 we wtorek 15 lutego skierował do konsultacji społecznych. Jakich rewolucji mogą spodziewać się wkrótce pracownicy? 

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Dyrektywa ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE: jakie wprowadzi ona zmiany w kodeksie pracy 2022? 

Głównym celem tej dyrektywy jest zapewnienie pracownikom bardziej stabilnego zatrudnienia. Ma to zostać osiągnięte, chociażby poprzez danie możliwości pracownikowi wystąpienia raz w roku o lepsze warunki zatrudnienia. Taką opcję będą mieli wszyscy, którzy pracują w zakładzie przynajmniej od 6 miesięcy. 

Nowe przepisy będą obowiązywały także podczas rozwiązywania umowy. Pracodawca wypowiadający umowę zarówno na czas nieokreślony, jak i określony będzie musiał podać uzasadnienie swojej decyzji. 

Największe zmiany w kodeksie pracy 2022 czekają rodziców za sprawą dyrektywy work-life balance

Tzw. dyrektywa rodzicielska ma nie tylko ułatwić godzenie życia rodzinnego i zawodowego, ale też zachęcić rodziców do równego dzielenia się obowiązkami. Wśród najważniejszych zmian, które mają to ułatwić jest: 

  • urlop rodzicielski — ma zostać wydłużony do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 43 tygodni dla ciąży mnogiej. Wymiar 9 tygodni urlopu rodzicielskiego ma przysługiwać matce, jak i ojcu dziecka bez możliwości jego przeniesienia go na drugiego rodzica,
  • zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego — obecnie jego wysokość wynosi około 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Kwota ta ma wzrosnąć do 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku,
  • urlop opiekuńczy — 5 dni bezpłatnego urlopu w roku kalendarzowym pracownik będzie mógł wykorzystać na wniosek w sytuacji, gdy ze względów medycznych musi zapewnić opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny, 
  • urlop z powodu działania siły wyższej — urlop w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym pracownicy mogliby wykorzystać w przypadku pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą, lub wypadkiem. Przysługiwać ma za niego 50 proc. wynagrodzenia, 
  • elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do lat 8 - pracodawca odmowę dotyczącą udzielenia pracy zdalnej lub braku zgody na indywidualny czas pracy, będzie musiał przedstawić pracownikowi pisemnie. Dodatkowo rodzicom dzieci do lat 8 bez zgody pracownika, nie można zlecić mu pracy w nocy, delegacji czy nadgodzin. 
Więcej o: