Bonifikata za brak prądu. Wichura spowodowała przerwę w dostawie prądu? Możesz otrzymać odszkodowanie

W Polsce od kilku dni borykamy się z ogromnymi wichurami i stratami, które spowodowały. Nawałnice pozbawiły prądu dziesiątki tysięcy osób, co wiązało się dla wielu z nieprzyjemnymi skutkami, jak chociażby brak ogrzewania. Bonifikata za brak prądu może te niedogodności wynagrodzić przynajmniej częściowo. Pieniądze z tego tytułu trafią jednak do nielicznych.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Alert RCB. SMS ostrzega przed burzami, wiatrem i gradem. Możliwe przerwy w dostawie prądu

Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak za pośrednictwem Twittera poinformował o skutkach ostatnich nawałnic: 

Dłuższe przerwy w dostawie elektrycznej upoważniają nas do wnioskowania o bonifikatę, którą potocznie nazywa się odszkodowaniem. Kwestie te są szczegółowo określone w umowie z naszym operatorem, jednak regulacje te znajdują się także w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. 

Bonifikata za brak prądu. Kiedy można się o nią ubiegać? 

Zgodnie z przepisami możemy wymienić różne rodzaje przerw prądu: 

  • mikroprzerwy — do 1 sekundy,
  • krótkie – od 1 sekundy do 3 minut,
  • długie – od 3 minut do 12 godzin,
  • bardzo długie – od 12 godzin do 24 godzin,
  • katastrofalne – dłuższe niż 24 godziny. 

Dodatkowo przepisy przewidują maksymalną długość przerwy w dostawie prądu. Jednorazowa przerwa nie może przekroczyć: 

  • 16 godzin — jeśli jest planowana, 
  • 24 godzin — w przypadku awarii. 

W ciągu całego roku przerwy te łącznie nie mogą przekroczyć odpowiednio 35 i 48 godzin. I to jest kluczowa informacja dla osób chcących się ubiegać o bonifikatę. Zgodnie z powyższymi zapisami, odszkodowanie należy się odbiorcy w momencie, gdy przerwy w dostawie prądu trwały dłużej niż jest to określone w ustawie. Trzeba natomiast wziąć pod uwagę, że czas przerwy liczy się od momentu uzyskania przez zakład energetyczny zgłoszenia o braku prądu. 

Ile wynosi bonifikata za prąd 2022? Wyróżnione są dwa progi 

Wysokość bonifikaty za przerwy w dostawie prądu możemy podzielić na dwie grupy. Odbiorcy przyłączeni do sieci o napięciu poniżej 1 kV, czyli grupa taryfowa G, do której należą gospodarstwa domowe, mogą otrzymać wypłatę w wysokości 10-krotności ceny energii elektrycznej za okres, którym wystąpiła przerwa. Pozostali odbiorcy mogą otrzymać bonifikatę w wysokości 5-krotności ceny.

Jak otrzymać bonifikatę za brak prądu? Niezbędny jest wniosek 

Chcąc otrzymać środki, musimy złożyć wniosek do operatora systemu dystrybucyjnego. Jego wzór znajdziemy na stronie internetowej naszego operatora. OSD na odpowiedź ma 30 dni. Często w przypadku tzw. siły wyżej decyzja jest odmowna. Przysługuje nam od niej odwołanie i zdecydowanie powinniśmy je złożyć. UOKiK zapisy o wyłączeniu odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego z powodu siły wyższej, czyli burzy czy nawałnicy, wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych. Nawet jeśli dystrybutor takie zapisy zawarł w umowie z nami, to nie są one wiążące. 

Więcej o: