Ulga na leki 2022. Skorzystają z niej nieliczni. Nie wszystkie wydatki będzie można odliczyć w PIT

Ulga na leki jest częścią tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Przysługuje ona zatem wyłącznie określonej grupie osób. Co więcej, nie wszystkie wydatki poniesione na leki można odliczyć w zeznaniu rocznym. Komu i w jakich sytuacjach przysługuje więc ta ulga podatkowa?

Katalog możliwych odliczeń od PIT jest bardzo szeroki — od ulgi na internet po ulgę dla młodych czy prorodzinną. Znajduje się wśród nich także ulga rehabilitacyjna. To właśnie jej częścią jest tzw. ulga na leki. Kto może z niej zatem skorzystać i na jakich zasadach?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Młynarska o swoim stanie zdrowia. Zabrakło leku zapobiegającego nawrót jej choroby. "Wysyłają je za granicę"

Ulga na leki 2022. Kto może odliczyć wydatki na leki w PIT za 2021? 

U osób, które chciałyby skorzystać z ulgi na leki nie są brane pod uwagę dochody. Musi ona jednak spełniać jeden z poniższych warunków: 

  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
  • mieć przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
  • posiadać orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidztwa.

Z ulgi mogą skorzystać także podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. W ich przypadku dochody są już jednak brane pod uwagę i nie mogą one przekraczać 12-krotności renty socjalnej, a więc za rok 2021 - 15 010,56 zł brutto.

W jaki sposób naliczana jest ulga na leki 2022?

Ulga na leki nie należy do wydatków ani limitowanych, ani nielimitowanych. Rozliczane jest na podstawie różnicy pomiędzy wydatkami poniesionymi na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Np. wydając w danym miesiącu na leki 90 zł, nie dokonamy za niego rozliczenia. Jeśli w następnym miesiącu koszt ten wzrośnie do 190 zł, to odliczenie będzie przysługiwało w wysokości 90 zł. 

Odliczenie przysługuje wyłącznie na leki wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo recepta musi zostać wypisana przez lekarza specjalistę. Należy pamiętać o zachowaniu dowodu zakupu (faktury lub potwierdzenia przelewu bankowego), aby móc odliczyć później leki. 

W zeznaniu rocznym podatnik, chcąc skorzystać z ulgi na leki powinien wypełnić załącznik PIT/O. Wydatki wpisujemy w rubrykę "Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych", gdyż jak wspomnieliśmy ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej. 

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać bezpłatne leki dla seniorów?

Emerytom niespełniającym powyższych warunków ulga na leki nie przysługuje. Mogą oni jednak skorzystać z programu leki 75+. Bezpłatne leki przysługują wszystkim seniorom po ukończeniu 75 roku życia, objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Lista darmowych leków znajduje się w wykazie Ministerstwa Zdrowia. Są one głównie przeznaczone do leczenia chorób wieku podeszłego. Leki zostaną wydane seniorowi bezpłatnie, jeśli na recepcie w polu "kod uprawnień dodatkowych" lekarz umieści symbol "S". 

Więcej o: