500 plus dla seniora. Pieniądze otrzyma więcej osób. Kiedy świadczenie trafi na konta?

Osoby pobierające 500 plus dla niepełnosprawnych czekają zmiany. Zmodyfikowany został próg dochodowy, który uprawnia do wypłaty dodatku, dzięki czemu o środki w pełnej wysokości będzie mogło ubiegać się więcej osób. Kiedy seniorzy mogą spodziewać się świadczeń na swoich kontach?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które nie są uprawnione do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub ich łączna wartość brutto pozostaje na niskim poziomie, mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające. Potocznie często określa się je jako 500 plus dla seniora, gdyż według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej aż 43 procent uprawnionych do wypłaty, to osoby powyżej 75 roku życia. 

Dorota Gardias Dorota Gardias zachwyca w płaszczu Bonprix! Jest idealny na wiosnę

500 plus dla seniora 2022. Wprowadzone zostały zmiany 

W zakresie wypłaty świadczeń uzupełniających zaszła istotna zmiana. Chodzi dokładnie o podniesienie progu dochodowego. 500 plus jest pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, jednak do tej pory maksymalna wysokość świadczeń osoby, która chciała otrzymać świadczenie nie mogła przekroczyć 1772,08 zł brutto. Od 1 marca próg zostanie podniesiony do 1896,13 z. Zmiany te zostały wprowadzone w wyniku ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Jak senior może ubiegać się o 500 plus? Wniosek online 2022 lub wizyta w ZUS będzie niezbędna 

Jeśli senior nie jest w stanie ze względu na swój zdrowia złożyć wniosku, może poprosić o to osobę najbliższą. Wystarczy zanieść go do najbliższego urzędu lub wysłać poprzez PUE ZUS. Należy jednak pamiętać, że do wniosku musimy dołączyć dodatkowo: 

  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Ulga na leki 2022 Ulga na leki 2022. Nie wszystkie wydatki można odliczyć w PIT

Harmonogram wypłat 500 plus 2022. Daty mogą się różnić

Świadczenia uzupełniające dla seniorów ZUS wypłaci im wraz z emeryturą lub rentą. Te trafiają natomiast na konta aż w sześciu terminach, czyli 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W przypadku osób, którym ZUS nie wypłaca żadnych środków, świadczenie zostanie wypłacone w terminie wskazanym w decyzji przyznającej to świadczenie. 

Więcej o: