PIT: ulga za dojazd do pracy 2022. To nie jedyna opcja, z jakiej może skorzystać pracownik

Rozliczenie podatkowe PIT to możliwość skorzystania z odliczeń, jedną z nich jest ulga na dojazdy do pracy. Pracownicy dojeżdżający do pracy i odbywający podróże służbowe mogą również liczyć na dofinansowania lub inne benefity.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Koszty uzyskania przychodu to możliwość skorzystania z potocznie zwanych ulg. Wiele osób korzysta z nich od lat. Jedną z nich jest ulga na dojazdy do pracy. Jakie jeszcze kwestie są ważne w przypadku podróży do pracy, wyjazdów służbowych oraz dofinansowań do transportu?

Kasia Cichopek pokazała swój posiłek. Fanka: 'Nie wierzę, że pani je to na noc' (zdjęcie ilustracyjne) Kasia Cichopek ma stylowy damski garnitur z wyprzedaży

Zobacz wideo Polski Ład. Na czym polega ulga dla klasy średniej i czy z niej zrezygnować? [Q&A]

Dojazdy do pracy 2022: rozliczenie PIT i ile wynosi zwrot kosztów?

Przychody oraz koszty ich uzyskania może wykazać każda osoba rozliczająca się z podatku. W przypadku opłat związanych z transportem do pracy są one rozumiane jako pracownicze koszty uzyskania przychodu. Na stronie podatki.gov.pl widnieje informacja, że:

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami (art. 22 ust. 2 ustawy PIT) pracownik, który mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do pomniejszenia przychodów uzyskanych z pracy o 250 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 3000 zł za cały rok podatkowy. Natomiast pracownik dojeżdżający z innej miejscowości korzysta z prawa do odliczenia kosztów w wysokości 300 zł miesięcznie (nie więcej niż 3600 zł za rok podatkowy)

Warto dodać, że osoba, która stosuje ulgę na dojazd do pracy musi spełniać warunek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Ponadto pracownik musi złożyć do pracodawcy oświadczenie na cele stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Oprócz tego nie może również pobierać dodatku z tytułu rozłąki.

14 emerytura 2022 netto: kiedy wypłata świadczeń? Seniorzy mogą otrzymać mniej pieniędzy niż w 2021 14 emerytura 2022: kiedy wypłata świadczeń?

Podróż służbowa, czyli zwrot kosztów i diety

Pracownik z tytułu podróży służbowej może liczyć na zwrot kosztów podróży oraz dietę. Ponadto czasami może również liczyć na zwrot kosztów za nocleg, transport, wyżywienie i inne wydatki. Podróż służbową rozumiemy jako wykonywanie zadania służbowego z polecenia pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba zakładu pracy. 

Z tytułu podróży krajowej lub zagranicznej pracownik może liczyć na: 

  • zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych uzasadnionych wydatków.
  • dietę: przy podróży krajowej jest to ekwiwalent zwiększonych kosztów wyżywienia, zaś przy podróży zagranicznej jest to również ekwiwalent kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków.

Ulgi dla seniorów 2022: kto skorzysta najwięcej? Dokładnie dwie grupy seniorów Ulgi dla seniorów 2022: kto skorzysta na nich najwięcej?

Dofinansowanie na dojazd do pracy 2022: Kiedy starać się i jakie warunki należy spełnić?

Fundusz Pracy oferuje dofinansowanie na dojazd do pracy pod warunkiem, że zatrudnienie pracownika nastąpiło w wyniku skierowania z ramienia Urzędu Pracy. Ponadto wynagrodzenie nie może przekroczyć dwukrotności najniższej kwoty pensji w kraju. Kolejnym warunkiem jest stałe miejsce zamieszkania w obszarze zagrożonym wysoką stopą bezrobocia. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, a wniosek rozpatrzony pozytywnie musimy spełnić jeszcze kilka formalności. Każdego miesiąca należy przedstawić:

  1. listę obecności,
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu,
  3. udokumentowane wydatki na przejazdy,
  4. wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu.
Więcej o: