Tym wdowom emerytura po mężu się nie opłaca. Ile wynosi renta rodzinna 2022? "Byłabym stratna 500 zł"

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna nie opłaca się każdej wdowie. Nie wynosi 100 procent, a warunki, aby ją otrzymać budzą sprzeciw wielu osób. Nie tylko wdowa może uzyskać świadczenie, a jeśli wnioskujących jest więcej - będzie jeszcze niższe. Ile wynosi w 2022 roku?

W przypadku śmierci osoby bliskiej obywatele mogą ubiegać się o rentę rodzinną. Ponieważ wśród wnioskujących przeważają kobiety - potocznie to świadczenie nosi nazwę emerytury po mężu. Kto z niej skorzysta, a komu się nie opłaca? Obowiązują warunki.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Emerytura po mężu nie jest tylko dla wdowy. Renta rodzinna przysługuje również najbliższym

Renta rodzinna przysługuje bliskim osoby zmarłej, która w chwili śmierci:

 • miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania,
 • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierała zasiłek przedemerytalny;
 • pobierała świadczenie przedemerytalne;
 • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Mogą pobierać ją m.in. wnuki, rodzeństwo, rodzice lub małżonkowie. 

Ile wynosi renta rodzinna, czyli emerytura po mężu? To mniej niż 100 procent

Niestety, emerytura po mężu nie wynosi 100 procent świadczenia pobieranego przed śmiercią przez małżonka. Wdowa uprawniona jest jedynie do pobierania 85 procent, a jeśli wnioskujących jest więcej - ta kwota zostanie podzielona. Proporcjonalnie przysługuje im wówczas:

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Najwięcej kontrowersji budzi warunek, który polega na tym że wdowa ubiegająca się o świadczenie musi zrezygnować z własnej emerytury lub renty. ZUS wypłaci tą emeryturę, która dla wdowy będzie korzystniejsza. Jeśli jej emerytura była wyższa, wtedy nie opłaca jej się wnioskować o rentę rodzinną. Niedawno Koalicja Obywatelska przedstawiła pomysł, aby zamiast 85 procent świadczenia, wdowy pobierały swoją emeryturę i dodatkowe 25 procent świadczenia męża. Niestety, ten pomysł nadal nie zadowala obywateli. W internecie czytamy:

Jak jestem okradana przez ZUS pomimo płacenia składek. moje przejście na emeryturę po mężu to dało mi 40 zł więcej 
Gdybym zatrzymała swoją emeryturę byłabym stratna 500 zł.
Składki powinny być dziedziczne. Koniec, kropka.

Wniosek o emeryturę po mężu to nie wszystko. Należy dostarczyć dokumenty

 • Wdowa, która ubiega się o emeryturę po mężu musi:
 • w chwili śmierci małżonka mieć przynajmniej 50 lat,
 • w chwili śmierci małżonka nie być zdolna do pracy,
 • skończyć 50 lat lub stać się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
 • wychowywać dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
 • wychowywać dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Konieczny jest też wniosek oraz dokumenty: akt urodzenia i zgonu zmarłego małżonka, akt zawarcia związku małżeńskiego, sądowy wyrok lub ugoda w sprawie prawa do alimentów od zmarłego małżonka. 

Więcej o: