200 zł do emerytury: aby otrzymać ten dodatek, potrzebni są świadkowie. Wiemy kto może nimi być

200 zł do emerytury to jedynie potoczna nazwa świadczenia ratowniczego. Przysługiwać będzie ono określonej grupie emerytów, którzy w wyjątkowy sposób zasłużyli się swoim społecznościom lokalnym i nie tylko. Jednak aby złożyć wniosek, potrzebni są świadkowie.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Państwo postanowiło, docenił pewną grupę seniorów, która przez wiele lat poświęcała się w wyjątkowy sposób dla społeczności. Po spełnieniu konkretnych wymagań mogą się oni starać o specjalny dodatek do emerytury w wysokości 200 zł. Wyjaśniamy, poniżej jakie są wymagania i komu przysługują dodatkowe pieniądze.

Zobacz wideo Sroczyński i Lubnauer o 500+ i emeryturach. Ostra wymiana zdań w Porannej rozmowie Gazeta.pl

200 zł do emerytury: kto może starać się o dodatek?

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakom ratownikom z OSP, którzy ukończyli wiek emerytalny i czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez okres minimum 25 lat w przypadku mężczyzn i przez 20 lat w przypadku kobiet.

Dodatek ten należy się także seniorom, którzy służyli w GOPR lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Dodatek w wysokości 200 zł do emerytury: na jak długo będzie przyznawany?

Dodatek do emerytury będzie przyznawany dożywotnio na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. Co ciekawe świadczenie to wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i  jego wypłata następować będzie do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze. Dodatkowo osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy.

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP: wniosek

W internecie możemy znaleźć już wykazy postępowania w sytuacji gdy chcemy ubiegać się o to świadczenie, jednak z nich wygląda następująco:

  • Pobierz i wypełnij wniosek z klauzulą RODO
  • Znajdź 3 świadków, którzy poświadczą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej.
  • Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnij oświadczenia o udziale w działaniach lub akcjach ratowniczych. Niezbędne jest również podpisanie klauzuli RODO przez świadków.
  • Umów się, a następne udaj do właściwego terytorialnie urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków przez wójta lub burmistrza.
  • Po uzyskaniu potwierdzenia oświadczeń przez wójta lub burmistrza. Następnie dostarcz oryginał oświadczeń wraz z wypełnionym wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  • Po dostarczeniu kompletu dokumentów oczekuj na decyzję.
Więcej o: