Emerytura po mężu, a utrata własnego świadczenia. Te warunki budzą sprzeciw. "Czyste złodziejstwo"

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna dotyczy nie tylko wdowy. Niestety, każda osoba bliska ubiegająca się o to świadczenie musi spełnić określone warunki. Jednym z nich jest rezygnacja z własnej emerytury. To nie jedyny warunek który budzi kontrowersje.

W przypadku śmierci osoby bliskiej przysługuje nam renta rodzinna. Nazywana jest często emeryturą po mężu, ponieważ często to właśnie wdowa ubiega się o to świadczenie. Niestety, decydując się na pobieranie świadczenia zmarłego małżonka musi zrezygnować z własnej emerytury. To nie jedyny warunek, który musi spełnić. Świadczenie nie wynosi 100 procent i często się nie opłaca.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Next Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Dla kogo jest emerytura po mężu? Renta rodzinna jest też dla bliskich zmarłego

Aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym trzeba być osobą z najbliższego jej grona. Tzw. emerytura po mężu przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która pobierała świadczenie emerytalne, przedemerytalne, z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub spełniała warunki do ich otrzymania. W przypadku wdowy musi być to osoba, która:

  • osiągnęła wiek 50 lat
  • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
  • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
  • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Ile wynosi emerytura po mężu? Kwota jest niższa niż 100 procent świadczenia,

Aby otrzymać emeryturę po mężu wdowa musi zrezygnować z własnego świadczenia. Wówczas zostanie jej przyznane świadczenie zmarłego męża, które będzie wynosić jedynie 85 procent. Taka osoba musi dokładnie sprawdzić, która opcja jest dla niej bardziej korzystna. Bywa, że przyjęcie renty rodzinnej się nie opłaca. Świadczenie jest wypłacane dożywotnio. Obywatele nie są zadowoleni z wypłaty świadczenia jedynie w 85 procentach. W Internecie aż roi się od wpisów takich jak:

To czyste złodziejstwo
Powinno być sto procent emerytury męża i mojej. Ktoś w końcu płaci te składki!
Zabiorą nam wszystko niedługo. A gdzie te pieniądze na które pracował mąż?

Emerytura po mężu może być niższa? Kwota zostaje rozdzielona wśród wnioskujących

Renta rodzinna nie przysługuje tylko jednej osobie. Może o nią wnioskować więcej członków rodziny, a wraz ze zwiększoną ilością świadczeniobiorców kwota maleje. Wynosi:

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.

Koalicja Obywatelska niedawno zaproponowała, aby w przyszłości wdowa mogła pobierać swoją emeryturę oraz dodatkowe 25 procent emerytury męża. Póki co nie wiadomo, czy ustawa wejdzie w życie.

Więcej o: