Ulga za internet 2022. Można odliczyć nawet do 1520 zł. Konieczne jest wypełnienie tego formularza

Ulga internetowa 2022 nie jest nowym rozwiązaniem. Nie każdy natomiast wie, że z takiego rodzaju odliczenia może skorzystać, a rzeczywiście warto to zrobić. Ulga może wynieść nawet do 1520 zł. Obejmie ona jednak tylko wybranych. Trzeba spełnić nie tylko odpowiednie warunki, ale też wypełnić odpowiednio PIT za 2021.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Mamy ośmiokrotny wzrost liczby wniosków o ulgi z powodu tej trudnej sytuacji"

Z Internetu obecnie korzysta miliony Polaków i wielu z nas nie wyobraża sobie bez niego codziennego funkcjonowania. Osoby te ucieszy zatem fakt, że istnieje możliwość odliczenia części kosztów za niego ponoszonych. Wystarczy odpowiednio wypełnić rozliczenie roczne PIT. Komu przysługuje ten przywilej? 

Ulga na internet 2022. Kto skorzysta z odliczenia? 

Nie wszyscy podatnicy skorzystają z ulgi na internet. Taką możliwość mają jedynie osoby składające formularz: 

  • PIT-28 - dla osób, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36 - dla podatników, którzy korzystają ze skali podatkowej (pod warunkiem, że opłaty za Internet nie zostały uwzględnione w poniesionych kosztach),
  • PIT-37 - dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Co istotne, ulga nie przysługuje nam co roku. Można ją odliczyć wyłącznie dwukrotnie i to w dwóch następujących po sobie latach, czyli z zachowaniem ciągłości. W praktyce oznacza to, że jeśli odliczenie zostało wykorzystane raz w roku 2020, to w tym roku nie będzie nam już ono przysługiwało. 

Ile wynosi ulga internetowa 2022? Decydujący jest jeden warunek 

W przypadku tej ulgi od dochodu maksymalnie mamy możliwość odliczenia 760 zł rocznie. O wyższe odliczenie mogą ubiegać się jedynie małżeństwa. Mogą one liczyć na ulgę w wysokości 1520 zł. Wydatki poniesione na internet muszą być jednak udokumentowane rachunkami. Zawierać one muszą dane tj.: odbiorca usługi, sprzedawca usługi, rodzaj usługi oraz kwota do zapłaty. Jeśli korzystamy z internetu w ramach umowy telekomunikacyjnej lub pakietu "telewizja z internetem", to na rachunku musi być wyodrębniona kwota ponoszona na dostęp do sieci. 

Ulga za internet 2022. Jak z niej skorzystać? 

Podatnicy, którzy spełniają powyższe warunki, podczas składania deklaracji rocznej za 2021 rok, muszą dodatkowo wypełnić formularz PIT/0. Kwotę odliczenia należy wpisać w części B pozycji 31 (dla osób samodzielnie się rozliczających) lub 32 (w przypadku małżeństw). 

Więcej o: