Od marca zmiana w 500 plus dla seniora: ZUS ogłosił nowe progi. Pieniądze otrzyma więcej osób

O 500 zł plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji potocznie nazywanych jako 500 plus dla emeryta, od 1 marca będzie mogło się ubiegać więcej osób. Został bowiem podniesiony próg dochodowy uprawniający do wypłaty świadczenia. Poznaj aktualne stawki oraz warunki przyznawania pieniędzy przez ZUS.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Biedroń o 500 plus: Wszystko wskazuje na to, że PiS zacznie je ograniczać

O świadczenie uzupełniające z ZUS mogą ubiegać się osoby po ukończeniu 18 roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i spełniają określone kryteria dochodowe. Co istotne, ten drugi punkt, czyli próg uprawniający do wypłaty świadczenia od 1 marca uległ zmianom. W praktyce będzie to oznaczało szansę na dodatkowe pieniądze dla większej ilości osób. 

Od marca zmiana w 500 plus dla seniora. Ogłoszone zostały nowe limity 

Poza niezdolnością do samodzielnej egzystencji potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem lekarskim osoby ubiegające się o 500 plus nie mogą otrzymywać świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub ich wysokość musi mieścić się w określonym limicie. Ten jeszcze do 28 lutego 2022 wynosił 1272,08 brutto. Od 1 marca kwota ta wzrosła do 1396,13 zł. Osoby przekraczające ten próg nie są pozbawione szansy na wypłatę świadczenia. W stosunku do nich będzie zastosowana zasada "złotówka za złotówkę", a więc 500 plus nie będzie wypłacone w pełnej wysokości. Maksymalne przychody takiej osoby nie mogą jednak przekroczyć 1896,13 zł. 

Czy obecni świadczeniobiorcy muszą składać nowy wniosek o 500 plus dla emeryta? 

Wprowadzone zmiany nie powinny być powodem do zmartwień dla osób już pobierających świadczenie z ZUS. Nie muszą oni bowiem składać do urzędu nowego wniosku. Taki obowiązek spoczywa jedynie na osobach, u których upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji bądź w sytuacji, gdy nowy próg pozwali na uzyskanie świadczenia uzupełniającego. 

Wniosek o 500 plus dla seniora. Jakie dokumenty będą niezbędne? 

Osoby, które z uwagi na nowy próg mogą ubiegać się o wypłatę środków, powinny poza wnioskiem dołączyć również: 

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską (o ile orzeczenie takie nie znajduje się w dokumentacji emerytalno-rentowej),
  • dokumentację medyczną,
  • wszystkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. z lecznicy rehabilitacyjnej lub zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku.
Więcej o: