Dodatek do emerytury po urodzeniu dzieci. Kogo ominie zastrzyk gotówki w ramach programu Mama 4 plus?

Dodatek do emerytury za urodzenie i wychowanie dzieci w ramach programu "Mama 4 plus" to świadczenie, które może pomóc wielu rodzicom. Na zastrzyk gotówki mogą liczyć nie tylko mamy. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające i nie być zaskoczonym odmową?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Program "Mama 4 plus" to dodatek do emerytury, o który mogą ubiegać się osoby, które wychowały minimum 4 dzieci. Z tego powodu nie mogły one zacząć pracy zarobkowej lub podjęły decyzję o zrezygnowaniu z niej. Obecnie osoby te otrzymują świadczenie emerytalne w kwocie, która nie pozwala im na utrzymanie się. Jak otrzymać dodatek do emerytury?

Zobacz wideo Borys: Największym zagrożeniem społeczno-gospodarczym w tym stuleciu jest demografia

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci: jakie warunki?

Rodzice i każda osoba, która wychowała przynajmniej 4 dzieci i z tego tytułu stara się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musi spełnić określone warunki:

 • w przypadku matek - ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,
 • w przypadku ojców - ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. 

Oprócz braku dochodu pozwalającego na utrzymanie się osoby te powinny mieszkać w Polsce oraz posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE. Ponadto warunkiem urodzenia i wychowania dzieci dotyczy:

 • dzieci własnych,
 • dzieci współmałżonka,
 • dzieci przysposobionych,
 • dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (wyjątkiem są rodziny zastępcze zawodowe).

Ile wynosi kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czyli Mama 4 plus?

Kwota świadczenia wynosi równowartość najniższej emerytury w 2022 roku. Po marcowej waloryzacji świadczenie to 1338,44 zł brutto. Jeżeli wysokość pobieranej emerytury jest niższa od minimalnej kwoty, to dodatek będzie wynosił różnicę, czyli będzie dopełnieniem.

Kiedy nie otrzymasz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego: kogo czeka odmowa?

Niestety, jeżeli nie spełniamy któregoś z tych warunków, to czeka nas odmowa otrzymywania dodatku do emerytury za urodzenie i wychowanie dzieci:

 • jesteś uprawniony/uprawniona do świadczenia emerytalnego albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
 • jesteś tymczasowo aresztowany/aresztowana,
 • odbywasz karę pozbawienia wolności,
 • sąd pozbawił Cię władzy rodzicielskiej,
 • sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
 • długotrwale zaprzestałaś/zaprzestałeś wychowywania dzieci,
 • nie mieszkasz w Polsce w trakcie pobierania świadczenia uzupełniającego.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: