Emerytura po mężu. Co należy zrobić, aby ją otrzymać? ZUS będzie wymagał tych dokumentów

Renta rodzinna przysługuje najbliższym osoby zmarłej po jej śmierci. Chcąc ją otrzymać, niezbędny jest jednak wniosek, a wraz z nim szereg dokumentów. Jakich formalności powinna dopełnić wdowa ubiegająca się o przejęcie świadczenia? Emerytura po mężu nie zawsze może zostać jej przyznana.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

O rentę rodzinną może się ubiegać nie tylko wdowa. Możliwość taką mają także m.in.: dzieci, rodzeństwo oraz rodzice. Natomiast, jako że to właśnie najczęściej żony po zmarłym decydują się na przejęcie świadczenia, często określa się je mianem emerytury po mężu. Podpowiadamy, co należy zrobić, aby ZUS pozytywnie rozpatrzył złożony wniosek. 

Nie każda wdowa ma prawo do emerytury po mężu 

Kobiety, które po śmierci męża chciałyby otrzymywać jego świadczenie, muszą zrezygnować z pobierania własnego. Dodatkowo wdowa powinna spełniać także jeden z poniższych warunków: 

 • ukończyć 50 lat,
 • w chwili śmierci męża nie być zdolna do pracy,
 • skończyć 50 lat lub stać się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
 • wychowywać dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
 • wychowywać uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji. 

Wdowa, która nie spełnia tych warunków, ale po śmierci męża została bez źródła utrzymania ma prawo do renty, jednak jedynie przez określony okres, a mianowicie: 

 • rok od śmierci współmałżonka,
 • nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci współmałżonka przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej.

Separacja lub rozwód nie zabierają szansy na otrzymanie renty rodzinnej

Po rozwodzie również jest możliwość otrzymywania renty po zmarłym, jeśli:

 • oprócz spełnienia wymienionych warunków wdowa w dniu śmierci byłego małżonka miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową
 • wdowa udowodni, że bezpośrednio przed śmiercią współmałżonka otrzymywała od niego alimenty na podstawie porozumienia. 

Wniosek o emeryturę po mężu to nie wszystko. Trzeba pamiętać o tych dokumentach

Poza wnioskiem o rentę rodzinną wdowa musi dostarczyć do ZUS następujące dokumenty: 

 • stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
 • stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, 
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wdowy, jeśli ubiegamy się o świadczenie z powodu niezdolności do pracy,
 • o uczęszczaniu do szkoły dziecka, jeśli wychowujemy małoletniego poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia kontynuującego naukę,
 • potwierdzający prawo w dniu śmierci osoby zmarłej do alimentów z jego strony, ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową,
 • potwierdzający istnienie obowiązku alimentacyjnego, jeśli nie został on ustalony wyrokiem lub ugodą sądową.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl,kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: