200 złotych więcej do emerytury 2022. Aby otrzymać pieniądze, potrzebni są świadkowie

W tym roku większa część seniorów będzie mogła ubiegać się o dodatkowe świadczenie w postaci 200 zł. Jednak wniosek o ten dodatek nie powinien być składany w ZUS, a spełnić trzeba kilka kryteriów. Wyjaśnimy dziś, kto może starać się o dodatkowe pieniądze do emerytury.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Niestety w naszym kraju często seniorzy nie pobierają wysokich emerytur. W związku z tym wielu z nich poszukuje sposobu na zwiększenie pobierania swoich świadczeń. W tym roku większa grupa osób może starać się o dodatek w postaci 200 zł do emerytury. Jednak grupa ta jest bardzo wąska.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

200 zł do emerytury: lista osób uprawnionych rozszerzyła się

200 zł do emerytury to potoczna nazwa świadczenia ratowniczego. Prawo do niego mają strażacy ratownicy z OSP, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez okres minimum 25 lat. W przypadku kobiet jest to 20 lat, a dodatkowo ukończyli wiek emerytalny. O świadczenie to mogą ubiegać się teraz też seniorzy, którzy służyli w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

200 zł do emerytury: wniosku nie należy składać w ZUS

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. świadczenie ratownicze będzie przyznawane dożywotnio. Wniosku o uzyskanie pieniędzy z tego tytułu nie założymy jednak w ZUS. Świadczenie to wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA i to tam należy kierować swój wniosek. Choć w dużej część miejscowości pomagają w złożeniu wniosku gminy.

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP: wniosek wymaga świadków

Niektóre urzędy postanowiły udostępnić wykaz potrzebnych dokumentów, jakie należy uzupełnić, aby muc starać się o świadczenie ratownicze. Wykazy postępowania wygląda następująco:

  1. Pobierz i wypełnij wniosek z klauzulą RODO
  2. Znajdź 3 świadków, którzy poświadczą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej.
  3. Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnij oświadczenia o udziale w działaniach lub akcjach ratowniczych. Niezbędne jest również podpisanie klauzuli RODO przez świadków.
  4. Umów się, a następne udaj do właściwego terytorialnie urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków przez wójta lub burmistrza.
  5. Po uzyskaniu potwierdzenia oświadczeń przez wójta lub burmistrza. Następnie dostarcz oryginał oświadczeń wraz z wypełnionym wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  6. Po dostarczeniu kompletu dokumentów oczekuj na decyzję.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: