Dofinansowanie do fotowoltaiki 2022 może mieć dwie formy. Maksymalny zwrot wynosi 53 000 zł

W związku ze wciąż rosnącymi rachunkami za prąd wiele osób szuka rozwiązań, które pomogłaby zmniejszyć rachunki. Okazuje się, że istnieje program o nazwie Mój Prąd, który pomaga w zminimalizowaniu kosztów utrzymania domu.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jeżeli chcemy zmniejszyć rachunki za swój prąd, możesz skorzystać z kilku rozwiązań mających na celu zmniejszenie ich. Jednym z nich program o nazwie 'Mój Prąd" i ulga termomodernizacyjna. Wyjaśnimy dziś, kto może z nich skorzystać i jaka jest kwota dofinansowania.

Zobacz wideo Chcesz wymienić kopciucha? Ekspert w prosty sposób wyjaśnia, jak dostać dofinansowanie

Fotowoltaika: dofinansowanie 2022 a program "Mój Prąd"

Program Mój Prąd to jedna z najbardziej popularnych dotacji na fotowoltaikę. Już niebawem rozpocznie się kolejna już 4 edycja tego programu. Na razie brakuje szczegółowych warunków, jakie miałyby być brane pod uwagę, ponieważ te zostaną ogłoszone tuż przed uruchomieniem przyjmowania wniosków. Z informacji udostępnianych przez rząd i NFOŚiGW wiadomo jednak, że część zasad raczej nie ulegnie zmianie.

"Mój Prąd" jakie będą zasady przyjmowania wniosków?

Program ten będzie skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Dodatkowo warunkiem koniecznym będzie podpisana umowa kompleksowa oraz zakończona wymiana licznika na dwukierunkowy. Pieniądze przysługiwałby wyłącznie na budowę nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW. Zmianom nie powinny ulec też inne podstawowe założenia tego programu. To oznacza, że:

  1. Środki będą wypłacane po zrealizowaniu inwestycji – przy czym dotacja będzie przysługiwać wyłącznie na koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.
  2. Na inwestorach, którzy skorzystają z programu, będzie spoczywał obowiązek korzystania z instalacji przez co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia.
  3. Mój Prąd będzie obejmował jedynie wydatki związane z zakupem, wykonaniem, uruchomieniem i odbiorem instalacji PV, w której wykorzystano urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.
  4. Mój Prąd będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną – oczywiście, kwotę do odliczenia od podstawy opodatkowania należy pomniejszyć o wysokość dotacji.
  5. Otrzymane środki z Mój Prąd byłyby zwolnione z podatku PIT.

Ulga termomodernizacyjna: kalkulator wskazuje na maksymalną kwotę zwrotu w wysokości 53 000 zł

Dzięki uldze termomodernizacyjnej uprawnione osoby mogą odliczyć od podatku koszty poniesione w związku z termomodernizacją budynku w tym także na fotowoltaikę. Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy opłacający podatek PIT:

  • według 19% stawki podatku liniowego – do 10 070 zł zwrotu
  • według skali podatkowej (17% – mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku lub 32% – do 16 960 zł zwrotu)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Limit odliczenia jest związany z podatnikiem, a nie przedsięwzięciem i maksymalnie odliczy on 53 000 zł. Ulgę można odliczać od dochodu przez 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację fotowoltaiczną.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: