Kiedy będzie wypłacana 13. emerytura 2022? Do tych seniorów pieniądze dotrą z opóźnieniem

Już niedługo seniorzy mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. Nie tylko waloryzacja rent i emerytur 2022 wpłynie na poprawę ich domowego budżetu, ale również trzynasta emerytura. Niestety okazuje się, że część emerytów będzie musiała na nią zaczekać nieco dłużej.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

W odróżnieniu od 14. emerytury do trzynastek nie są potrzebne żadne wnioski do ZUS, aby otrzymać dodatek. Pieniądze te zostaną wypłacone z automatu, jednak nie do wszystkich trafią w tym samym terminie. Niektórzy otrzymają świadczenie nawet miesiąc później. 

13. emerytura 2022. Kiedy wypłata? Terminy mogą się różnić 

Pierwsze wypłaty trzynastek na kontach emerytów pojawią się już w kwietniu. Dokładny termin uzależniony jest od daty wypłaty comiesięcznego świadczenia z ZUS. Te natomiast wypadają: 1, 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 dnia każdego miesiąca. W sytuacji, gdy dzień ten wypada w weekend, pieniądze zostają wypłacone wcześniej. 

Niektórzy będą musieli natomiast zaczekać dłużej. Dotyczy do seniorów pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. W ich przypadku 13. emerytura zostanie wypłacona dopiero w maju. 

Ile wynosi 13. emerytura 2022? Kwota jest rekordowo wysoka

Wysokość trzynastek uzależniona jest od aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury. Ta natomiast wraz z 1 marca wzrosła o 7 proc. na skutek przeprowadzonej waloryzacji. Oznacza to, że seniorzy otrzymają na rękę nie 1066,24 zł, jak w roku ubiegłym, a 1217,98 zł.

Komu zostanie wypłacona trzynastka 2022? Decydujący jest status w ZUS 

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć wyłącznie seniorzy, którzy na dzień 31 marca 2022 będą posiadali prawo do jednego z poniższych świadczeń: 

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty dla inwalidów wojennych i wojskowych,
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: