Emerytura po mężu: jak ją uzyskać? O tym muszą wiedzieć nie tylko wdowy

Śmierć bliskiej osoby to ogromna strata nie tylko emocjonalna, ale również wpływa na obniżenie możliwości finansowych małżonka. W przypadku śmierci małżonka żona może odziedziczyć jego emeryturę. Nie wszyscy jednak o tym wiedzą i z tego nie korzystają. O czym warto wiedzieć?

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W polskim prawie nie ma możliwości, żeby otrzymywać jednocześnie po zmarłym mężu emeryturę i rentę. Tylko jedno świadczenie może być wypłacane, lecz ZUS zawsze wybiera korzystniejszą opcję. Jeśli renta po zmarłym małżonku jest wyższa od kwoty własnej emerytury, to będziemy otrzymywać tą pierwszą.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Co należy zrobić, żeby otrzymać emeryturę po mężu? O tym trzeba pamiętać

Emerytura po zmarłym mężu to nic innego jak renta rodzinna. Mogą się o nią ubiegać nie tylko współmałżonkowie, lecz również inni członkowie rodziny. Warunkiem otrzymania świadczenia przez bliskich jest to, żeby zmarły przed śmiercią otrzymywał:

 • emeryturę,
 • rentę,
 • zasiłek przedemerytalny, 
 • emeryturę pomostową, 
 • nauczycielskie świadczenie przedemerytalne.

Kto się może ubiegać o rentę rodzinną? Okazuje się, że nie tylko wdowy

Wdowa, by otrzymać rentę po zmarłym małżonku, musi również spełniać kilka warunków. Jednym z nich jest odpowiedni wiek, musi ona mieć ukończony 50 rok życia lub przekroczyć go w ciągu pięciu lat od momentu śmierci współmałżonka. Również młodsze kobiety mogą liczyć na rentę rodzinną, muszą mieć one jednak udokumentowaną niezdolność do wykonywania pracy. Kobiety, które wychowują dziecko poniżej 16. roku życia lub uczące się dziecko poniżej 18. roku życia również im przysługuje prawo do renty rodzinnej. Ponadto byłe żony też mają prawo do emerytury po mężu. Warunkiem jest przyznanie im alimentów po rozwodzie.

Wdowy, które w chwili śmierci męża mają pracę i nie spełniają warunków wymienionych wcześniej, nie mogą liczyć na prawo do renty po zmarłym małżonku. 

Nie tylko wdowy mogą ubiegać się o otrzymanie świadczenia, na rentę rodzinną mogą liczyć również:

 • dzieci (również dzieci współmałżonka i przysposobione) - do ukończenia 16.roku życia lub do czasu zakończenia edukacji, ale nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,
 • dzieci niepełnosprawne i ze stwierdzoną niezdolnością do wykonywania pracy,
 • wnuki,
 • rodzice lub opiekunowie zmarłego (jeśli zmarły przed swoją śmiercią ich utrzymywał).

Niezbędne kroki w przypadku emerytury po mężu

Zanim zaczniemy się ubiegać o otrzymywanie renty rodzinnej, należy dopełnić kilku formalności:

1. Należy wypełnić wniosek o przyznanie renty.

2. Należy skompletować następujące dokumenty:

 • akt małżeństwa,
 • dokument potwierdzający,
 • datę urodzenia,
 • datę śmierci współmałżonka,
 • dokument potwierdzający,
 • datę urodzenia osoby ubiegającej się o świadczenie.

3. Skompletowane dokumenty należy złożyć w ZUS.

4. Renta naliczana będzie od dnia, gdy otrzymaliśmy prawo do jej uzyskania.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl,kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Więcej o: