Okres ochronny przed emeryturą: ile wynosi i kto jest nim objęty? Pracodawcy potrafią obejść te przepisy

Okres ochronny przed emeryturą to bardzo istotna kwesta dla osób starszych. Zapewnia on stabilne zatrudnienie najstarszym obywatelom bez strachu o zwolnienie. Obejmuje on jednak jedynie kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Co najważniejsze nie obejmuje również każdego typu umowy.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emeryci często mogą martwić się o swoje stanowisko pracy w momencie gdy są już coraz bliżej emerytury. Aby zapobiec zwolnień z powodu wieku i mniejszej sprawności został wprowadzony okres ochronny przed emeryturą. Wyjaśnimy dziś, czym on jest i kogo obejmuje.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Czym jest okres ochronny przed emeryturą 2022

Okres ochronny przed emeryturą ma na celu ochronę najstarszych pracowników przed ich zwolnieniem. Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy:

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Należy jednak pamiętać, że przepisów tych nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub w sytuacji ogłoszenia upadłości i likwidacji pracodawcy. Nie chroni on także przed zwolnieniem dyscyplinarnym w sytuacji gdy pracownik ciężko naruszył zasady firmy.

Jakie warunki należy spełnić, aby być objętym ochrona przedemerytalną

Aby pracownik mógł skorzystać z ochrony przedemerytalnej, najważniejsze jest, aby był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W tym przypadku nie ma znaczenia wymiar etatu, ale ważne, taż, aby było to zatrudnienie na czas nieokreślony. Ponadto jak już wspomnieliśmy, pracownikowi musi osiągnąć wiek emerytalny nie później niż za 4 lata. Według obowiązującego prawa wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat. Przed zwolnieniem chronione są zatem 56-letnie kobiety oraz 61-letni mężczyźni.

Niestety istnieje mały kruczek, który może zostać wykorzystany przez pracodawcę. Wypowiedzenie umowy o prace może zostać wręczone nawet 1 dzień przed dniem, w którym pozostaną nam 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Liczy się tu dzień jego wręczenia, więc nie ma znaczenia, że okres wypowiedzenia zakończy się już w czasie, w którym obowiązywałby okres ochronny przed emeryturą.

Okres ochronny przed emeryturą 2022 a pensja

W czasie okresu ochronnego przed emeryturą pracodawca nie może także obniżyć pensji pracownika. Istnieją jednak dwa wyjątkowe przypadki, w których jest to możliwe. Może stać się to wtedy gdy:

  1. Stwierdzono orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.
  2. Wprowadzono nowe zasady wynagradzania dotyczące ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: