500 plus dla seniora: zmienił się jeden z kluczowych warunków. Więcej osób otrzyma świadczenie

Jeszcze z początkiem marca w Polsce doszło do kolejnej waloryzacji rent i emerytur. Miała ona duże znaczenie zwłaszcza dla emerytów pobierających dodatkowe świadczenia takich jak np. 500 plus dla seniora. Jednym z wymogów przy jego przyznawaniu jest próg dochodowy, który uległ dużej zmianie.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dzięki waloryzacji rent i emerytur, która miała miejsce 1 marca, większa część emerytów będzie mogła skorzystać z 500 plus dla seniora, czyli świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wszystko, dlatego że zmieniło się jedno z głównych kryteriów, czyli próg dochodowy.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

500 plus dla seniora: jakie są kryteria?

Świadczenie nazywane potocznie 500 plus dla seniora jest uzależnione od stanu zdrowia osoby ubiegających się o te pieniądze oraz jego miesięcznych dochodów. Jeśli chodzi o stan zdrowia, to o świadczenie mogą się ubiegać emeryci i renciści, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat, lub też są niezdolni do samodzielnej egzystencji.

Kryterium dochodowe natomiast jeszcze do niedawna wynosiło 1727,08 zł brutto. Od 1 marca 2022 roku kwota ta wynosi 1896,13 zł brutto. Jest to o 124 zł więcej. Dzięki tej istotnej zmianie większa część seniorów może ubiegać się o pieniądze z tego tytułu.

500 plus dla seniora. Nie każdy otrzyma pełną kwotę. Wszystko zależy od dochodów

Pełna wysokość świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wynosi 500 zł. W tej wysokości przysługuje ono osobom, które nie mają prawa do żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub ich łączna suma nie przekracza 1396,13 zł. W stosunku innych wnioskujących zostanie zastosowana zasada "złotówka za złotówkę". A więc w momencie gdy senior otrzymuje np emeryturę, w wysokości 1496,13 otrzyma pomoc wysokości 400 zł. Maksymalnie miesięczne dochody wnioskującego nie mogą jednak przekraczać 1896,13 zł.

Wniosek o 500 plus 2022 dla seniora. Gdzie i kiedy należy go złożyć? Nie trzeba tego robić osobiście

Osoby starające się o 500 plus dla seniora nie muszą tego robić osobiście. Ze względu na ich stan zdrowia mogą załatwić to najbliżsi np. drogą internetową, lub zanieść wniosek do najbliższego właściwego nam urzędu KRUS, lub ZUS. Oprócz wniosku potrzebne będą też dokumenty potwierdzające zły stan zdrowia takie jak np.:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: