500 plus dla seniora nie tylko dla najstarszych. Pieniądze te mogą otrzymać też młodsze osoby

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. O pieniądze z tego tytułu mogą starać się nie tylko najstarsi, ale też dużo młode osoby. Warunki jednak dla wszystkich są te same.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Aby otrzymać świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli potocznie nazywane 500 plus dla seniora, trzeba spełnić określone warunki. Okazuje się, że wcale nie trzeba być osobą starszą, aby starać się o tę formę pomocy. Najważniejszy jest stan zdrowia i dochody.

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

500 plus dla seniora nie tylko dla najstarszych

Już od 2019 roku o 500 plus dla seniora ubiegać mogą się osoby, które:

 • ukończyły 18 lat
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji
 • nie są uprawnione np. emerytury, renty
 • są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.
 • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
 • jeśli są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszka w Polsce

Co ważne przyznanie dodatku zależne jest od ZUS-u, dla którego opinię wydaje lekarz orzecznik a najważniejszym warunkiem uzyskania świadczenia uzupełniającego, jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji: wniosek

Wniosek możemy złożyć w dwóch miejscach w zależności od tego, które jest dla nas właściwe. Może być to ZUS lub KRUS. Formalności tej możemy dokonać również pocztą, ale należy mieć na uwadze, że sam wniosek nie jest wystarczający. Należy dołączyć do niego jeden z niżej wymienionych dokumentów, który potwierdza niezdolność do samodzielnej egzystencji:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • inna dokumentacja medyczna przedstawiająca stan zdrowia

500 plus dla seniora: próg dochodowy uległ zmianie

Osobom, które nie mają prawa do żadnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub ich łączna suma nie przekracza 1396,13 zł, mogą starać się o pełną wysokość świadczenia, czyli 500 zł. W stosunku do innych wnioskujących zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę". Jak już wspomnieliśmy maksymalny miesięczny dochód wnioskującego nie morze przekraczać 1896,13 zł. Kwota ta została podniesiona wraz z tegoroczną waloryzacją. Przed zmianami wynosiła 1772,08 zł brutto.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: