Jak otrzymać 200 zł do emerytury? Sam wniosek to za mało. Bez świadków pieniądze nie zostaną wypłacone

Wniosek o 200 zł do emerytury, czyli tzw. świadczenie ratownicze złożyło ponad 18 tysięcy osób, z czego ponad 17 tysięcy zostało już pozytywnie rozpatrzonych. Oznacza to, że na kontach części seniorów wkrótce pojawi się dodatek do emerytury. Wciąż można złożyć formularz o przyznanie pieniędzy. Nie zostanie on jednak przyjęty przez ZUS.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Strażak: Niskie pensje zagrażają bezpieczeństwu

W odróżnieniu od dodatków tj. 13, 14 emerytura czy 500 plus dla seniora wypłatą świadczenia ratowniczego nie zajmuje się ZUS. Nie tam należy zatem składać wnioski chcąc otrzymać pieniądze. Nie każdy ma jednak szansę na przyznanie środków. Przysługują one wybranym grupom emerytów. 

Kto może otrzymać 200 zł do emerytury? Należy spełniać odpowiednie kryteria

Na comiesięczny dodatek do emerytury mogą liczyć seniorzy służący w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Dodatkowo brany jest pod uwagę czas czynnej służby w działaniach ratowniczych, która wynosi: 

  • 25 lat dla mężczyzn,
  • 20 lat dla kobiet. 

Przy naliczaniu okresu czynnej służby nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat. Wystarczy, że udział w akcjach ratowniczych miał miejsce raz w roku. 

200 zł do emerytury 2022 nie wypłaca ZUS. Gdzie należy udać się z wnioskiem? 

Za wypłatę środków odpowiedzialny jest Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednak to nie tam należy udać się z wypełnionym formularzem. Przyjmowane są one bowiem przez powiatowego lub miejskiego komendanta Straży Pożarnej. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi 60 dni. Pieniądze są przyznawane dożywotnio i wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

200 zł do emerytury. Niektórzy będą musieli złożyć nie tylko wniosek  

Jeśli Państwowa Straż Pożarna dysponuje danymi potwierdzającymi bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych, to sam wniosek będzie wystarczający do rozpatrzenia sprawy. W pozostałych przypadkach potrzebne będą oświadczenia świadków, którzy poświadczą czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Wtedy też ścieżka złożenia wniosku wygląda następująco: 

  • wypełniamy wniosek z klauzulą RODO, 
  • znajdujemy trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej, 
  • udajemy się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków, 
  • dopiero wtedy możemy wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udać się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: