To pewne. Wcześniejsza emerytura będzie możliwa na nowych zasadach. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

We wtorek 5 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawę o tzw. emeryturach pomostowych. Z wprowadzonych zmian skorzystają jedynie nieliczni. Komu będzie przysługiwała wcześniejsza emerytura?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku zmieni kwotę emerytury? [Q&A]

Podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy oznacza dla części seniorów zmiany w przypadku chęci przejścia na wcześniejszą emeryturę. Dokładniej dotyczy to pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kto skorzysta zatem na nowych przepisach?

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Tylko te zawody mają szansę na wcześniejszą emeryturę

Kryteria uprawniające do uzyskania emerytury pomostowej są bardzo rygorystyczne. Poza datą urodzenia liczy się również wykonywany zawód. Wcześniejsza emerytura jest możliwa dla osób pracujących w zawodach o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Mowa tutaj m.in. o pracy

 • w hutnictwie i przemyśle metalowym
 • w górnictwie
 • w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym
 • ciężkiej pracy fizycznej
 • wykonywanej na wodzie i pod wodą
 • w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu
 • wykonywanej pod ziemią.

Wcześniejsza emerytura wymaga spełnienia także innych warunków. Szczegółowo określa je ZUS

W zależności od wykonywanego zawodu szczegółowe warunki pozwalające na uzyskanie wcześniejszej emerytury mogą się różnić. Te są jednak obligatoryjne dla wszystkich: 

 • udowodnienie okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub pracy w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
 • rozwiązanie stosunku pracy.

Co zmienia nowelizacja? Wcześniejsza emerytura ma być korzystniejsza dla seniora

Punktem, który budził największe kontrowersje była konieczność rozwiązania stosunku pracy. Dochodziło bowiem do sytuacji, w których po zrezygnowaniu z pracy, ZUS odrzucał wniosek o przyznanie emerytury pomostowej z uwagi na niezaistnienie wszystkich obligatoryjnych warunków do niej uprawiających. Tym samym senior pozostawał bez zatrudnienia oraz stałych dochodów. Wprowadzona nowelizacja ma pomóc w uniknięciu takich sytuacji, co zaznaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg: 

– Nowelizacja ustawy zakłada, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: