Okres ochronny przed emeryturą tych seniorów nie obejmuje. Pracodawca może ich zwolnić

Pracujący seniorzy mogą liczyć na tzw. okres ochrony przed emeryturą. Ma on być zabezpieczeniem przed utratą pracy ze względu na wiek pracownika. Jak się okazuje część seniorów może mieć jednak powody do niepokoju. Okres ten nie obejmuje bowiem każdego.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Niestety często osoby starsze ze względu na wiek na rynku pracy mogą być dyskryminowane. Dotyczy to nie tylko trudności w zdobyciu nowej pracy, ale czasami nawet problemów z utrzymaniem aktualnej. Stąd też został wprowadzony tzw. okres ochronny przed emeryturą, który ma uchronić seniorów przed utratą pracy bądź też zmianą warunków zatrudnienia na mniej korzystne. 

Okres ochronny przed emeryturą - co to takiego? Kwestia ta jest regulowana przez kodeks pracy

Gwarancja ochrony seniora przed utratą pracy jest uregulowana przez art. 39 kodeksu pracy. Zgodnie z nim: 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Oznacza to, że objęte nim wyłącznie są kobiety powyżej 56 roku życia oraz mężczyźni powyżej 61 lat. Jednak od tej zasady również istnieje kilka wyjątków. 

Okres ochronny przed emeryturą 2022 nie obejmuje każdego. Trzeba spełniać określone kryteria

Wiek to jedno z najważniejszych kryteriów, ale nie jedyne. Ochrona obejmuje bowiem wyłącznie seniorów zatrudnionych na umowie o pracę na czas nieokreślony. Są jednak sytuacje, w których nie jest ona obowiązująca np.: 

  • zwolnienie dyscyplinarne, 
  • uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, 
  • zakład pracy został zlikwidowany lub ogłosił upadłość, 
  • kiedy do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż 4 lata, ale wraz z osiągnięciem tego wieku okresy zatrudnienia nie uprawniają do emerytury. 

Okres ochronny przed emeryturą ma wpływ również na pensję

Pracodawca podczas okresu ochronnego przed emeryturą nie tylko nie może zwolnić seniora, ale również obniżyć jego pensji. Ponownie jednak istnieją od tej reguły wyjątki, a mianowicie kiedy: 

  • stwierdzono orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania,
  • wprowadzono nowe zasady wynagradzania dotyczące ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: