Nadchodzi rewolucja. Zmiany w kodeksie pracy 2022 są nieuniknione. Co to oznacza dla pracowników?

Zmiany w kodeksie pracy 2022 muszą zostać wprowadzone do 2 sierpnia. Właśnie do wtedy Polska ma czas na dostosowanie się do dwóch unijnych dyrektyw. Co będzie oznaczało to dla pracowników? Dla większości dodatkowe przywileje.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Nadchodzące zmiany w kodeksie pracy 2022 to efekt konieczności dostosowania się do unijnej dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej. To oznacza niemałe zmiany w szczególności dla osób zatrudnionych na umowie o pracę. 

Rodzice inaczej będą mieli przyznawany urlop. Opieka nad dzieckiem ma być łatwiejsza

Wśród najistotniejszych zmian znajdą się zmienione przepisy obejmujące pracujących rodziców. W ten sposób łatwiej ma być, pogodzić im pracę zawodową z życiem rodzinnym: 

  • urlop rodzicielski — będzie wydłużony do 41. Każdy z rodziców będzie miał do dyspozycji do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego bez możliwości przeniesienia na drugiego rodzica,
  • zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego — obecnie wynosi on 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część. Średnio jest to około 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od sierpnia ma wzrosnąć do 70 proc.,
  • elastyczna organizacja pracy - będzie dotyczyła rodziców dzieci do lat 8, dla których odmowa udzielenia  zgody na pracę zdalną lub indywidualny czas pracy będzie musiała zostać przedstawiona pisemnie,
  • bez zgody pracownika brak możliwości zlecenia pracy w nocy, delegacji czy nadgodzin - dotyczyć to będzie rodziców dzieci do lat 8. 

Powstanie nowy urlop na żądanie 2022. Nie będą to jednak jedyne zmiany w kodeksie pracy 2022

Pracownicy bezdzietni także odczują wprowadzone zmiany. Zmodyfikowane zostaną urlopy, ale nie tylko: 

  • urlop opiekuńczy — jego wymiar będzie wynosił 5 dni w roku kalendarzowym. Będzie to urlop bezpłatny na wniosek w sytuacji, gdy ze względów medycznych pracownik musi zapewnić opiekę członkowi rodziny,
  • urlop z powodu działania siły wyższej — czyli potocznie nazywany nowym urlopem na żądanie. Wynosić będzie 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, za które będzie przysługiwało 50 proc. wynagrodzenia. Do wykorzystania będzie w przypadku pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą, lub wypadkiem,
  • możliwość wniesienia skargi do sądu pracy z powodu dyskryminacji w kwestii wielkości wynagrodzenia ze względu na płeć czy rasę - pracodawca może otrzymać karę grzywny lub pozbawienia wolności,
  • wypowiedzenie umowy na czas określony możliwe wyłącznie z uzasadnieniem. 

Zmiany w prawie pracy 2022. Praca zdalna zostanie w końcu uregulowana?

Praca zdalna stała się obowiązująca w wielu przedsiębiorstwach na skutek pandemii koronawirusa. Część pracowników chciałaby wprowadzenia regulacji w tej kwestii do kodeksu pracy. Stąd też jest szansa, że jeszcze w tym roku zapis o możliwości jej wykonywania pojawi się w kodeksie. Warunkiem uprawniającym do jej wykonywania miałoby być wskazanie przez pracownika miejsca jej wykonywania, aby pracodawca mógł poddać je kontroli. Z kolei zakład pracy byłby zobligowany do pokrycia kosztów wykonywania pracy zdalnej, a niektórym grupom nie mógłby jej odmówić. Mowa tutaj, chociażby o rodzicach wychowujących dzieci do 4. roku życia, opiekujących się osobą z niepełnosprawnością czy kobietach w ciąży.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: