Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948. Te wnioski zostaną odrzucone

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 jest możliwa po spełnieniu szeregu określonych warunków. Na skutek nowelizacji jeden z nich przestał być już jednak obowiązujący. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o tzw. emeryturę pomostową.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Osoby urodzone po 1948 mogą ubiegać się o tzw. emeryturę pomostową, co jest uregulowane przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z dnia 7 lutego 1983 r. Nie wszystkie wnioski mają jednak szansę na pozytywne rozpatrzenie. 

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948. Kto może się o nią ubiegać?

Jedynie osoby wykonujące pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach mogą ubiegać się o emeryturę pomostową. Został opracowany szczegółowy wykaz tych prac, który obejmuje 345 czynności zawodowych w 18 sektorach. Poza tym osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. muszą dodatkowo spełnić następujące kryteria

  • udowodnienie okresów składkowych i nieskładkowych - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
  • wykonywanie przed 1 stycznia 1999 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych
  • spełnienie pozostałych warunków zróżnicowania w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Wnioski tych osób mogą zostać odrzucone. Emerytura pomostowa im nie przysługuje 

ZUS nie wszystkie okresy bierze pod uwagę podczas wyliczania stażu pracy. Mowa tutaj m.in. o okresach:

  • niezdolności do pracy, za które było pobrane wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • pobierania zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego,
  • urlopie wychowawczym i bezpłatnym,
  • służby wojskowej.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948. Prezydent podpisał nowelizację 

Jeden z elementów w związku z podpisaną przez prezydenta nowelizacją nie będzie już brany pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku przez ZUS. Mowa tutaj o konieczności uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. Nie będzie w ten sposób dochodziło do sytuacji, w których senior pozostaje bez środków do życia na skutek odmownej decyzji ZUS, co podkreśliła minister Marlena Maląg: 

– Nowelizacja ustawy zakłada, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy, jeżeli spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: