Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku. ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o tzw. emeryturach pomostowych wprowadzi dwie istotne zmiany, dzięki którym uzyskanie świadczenia ma być łatwiejsze. Jednak nawet po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS będzie mógł zawiesić wypłatę wcześniejszej emerytury.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Część seniorów po spełnieniu rygorystycznych warunków może ubiegać się o wcześniejszą tzw. pomostową emeryturę. Prawo do niej mają jednak wyłącznie osoby, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem zmniejsza się możliwość jej wykonywania w związku z malejącą wydolnością psychofizyczną. Pod nowelizacją ustawy regulującą emerytury pomostowe został złożony podpis prezydenta. Jak zmiany wpłyną na sytuację przyszłych emerytów?

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku. Kto może się o nią ubiegać? 

Pracownik ubiegający się o emeryturę pomostową musi spełnić następujące warunki: 

  • urodzić się po 31 grudnia 1948 r.;
  • udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • wykonywać przed 1 stycznia 1999 r. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • spełnić pozostałe warunki zróżnicowania w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. 

Dotychczas obowiązkowym punktem było również uprzednie rozwiązanie stosunku pracy, jednak ten właśnie dzięki nowelizacji nie będzie już brany pod uwagę. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez ZUS przed rozwiązaniem stosunku pracy, prawo do wypłaty świadczenia zostanie po prostu zawieszone.

Kiedy ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia? Emerytura pomostowa objęta jest limitami dochodu

Nie tylko nierozwiązany stosunek pracy będzie skutkował zwieszeniem świadczenia przez ZUS. Trzeba również pamiętać o limitach dorabiania do emerytury pomostowej. Osoby, które ją pobierają, obowiązują bowiem takie same ograniczenia, jak seniorów otrzymujących wcześniejszą emeryturę, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Oznacza to, że przekroczenie dochodów powyżej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie 4196,56 zł będzie skutkowało zmniejszeniem świadczenia, a powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (7793,61 zł) jego zawieszeniem. 

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych wprowadza jeszcze jedną istotną zmianę

Zgodnie z nowelizacją zwiększy się również rola Państwowej Inspekcji Pracy. Zyska ona więcej uprawnień, tj.: 

  • kontrola wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz umieszczanie, lub wykreślanie z wykazu poszczególnych stanowisk pracy, 
  • kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz umieszczanie, lub wykreślanie pracowników z ewidencji.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: