Tym wdowom emerytura po mężu nie przysługuje. W przypadku pozostałych sam wniosek nie wystarczy

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna to świadczenie, które nie przysługuje każdej wdowie. To nie wszystko - często się zwyczajnie nie opłaca i wówczas wdowa ma prawo zrzec się świadczenia. Dla kogo jest emerytura po mężu i jakie są warunki? Wniosek nie wystarczy.

Renta rodzinna to świadczenie nie tylko dla wdów. Przysługuje bliskim osoby zmarłej, ale ze względu na popularność tej formy dofinansowania wśród małżonek - często nazywana jest "emeryturą po mężu". Niestety, nie każda wdowa może ubiegać się o ten zastrzyk gotówki. Są bardzo rygorystyczne warunki. Dodatkowo - należy złożyć wniosek i wiele dokumentów. Objaśniamy te wszystkie zasady.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Emerytura po mężu 2022. Czy świadczenie będzie wyższe niż rok temu?

W związku z waloryzacją rent i emerytur niektóre świadczenia są wyższe niż w poprzednich latach. Waloryzacją została objęta m.in. 13 i 14 emerytura, raz na trzy lata - 200 złotych do emerytury, a także świadczenie rehabilitacyjne. Wzrosła najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna - czyli właśnie emerytura po mężu. Wdowy dostaną zatem więcej niż w 2021.

Dla kogo jest emerytura po mężu? Nie tylko wdowy mogą otrzymać pieniądze

O rentę rodzinną mogą ubiegać się nie tylko wdowy, ale te dzieci, rodzice, a nawet rodzeństwo. W zależności od tego ilu będzie potencjalnych świadczeniobiorców - kwota świadczenia zmienia się. 

Koncentrując się na wdowach - nie każda z nich może zyskać ten zastrzyk gotówki. Wdowa musi:

 • ukończyć 50 lat,
 • w chwili śmierci męża nie być zdolna do pracy,
 • skończyć 50 lat lub stać się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
 • wychowywać dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
 • wychowywać uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Nie tylko wniosek jest potrzebny, aby dostać emeryturę po mężu

Oprócz powyższych warunków kontrowersje budzi ten, że aby wdowa mogła otrzymać pieniądze, musi zrzec się własnej emerytury lub renty. Uciążliwe może być też składanie wniosku. Oprócz niego wdowa powinna załączyć dokument:

 • stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
 • stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wdowy, jeśli ubiegamy się o świadczenie z powodu niezdolności do pracy,
 • o uczęszczaniu do szkoły dziecka, jeśli wychowujemy małoletniego poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia kontynuującego naukę,
 • potwierdzający prawo w dniu śmierci osoby zmarłej do alimentów z jego strony, ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową,
 • potwierdzający istnienie obowiązku alimentacyjnego, jeśli nie został on ustalony wyrokiem lub ugodą sądową.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: