500 plus dla seniora. O pieniądze z ZUS mogą ubiegać się wybrani. "To nie jest sprawiedliwe"

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Chcąc otrzymać pieniądze z ZUS trzeba jednak spełnić w pierwszej kolejności szereg wymagań. Choć od 1 marca więcej osób jest uprawnionych do wypłaty świadczenia, to pojawiają się zdania, że progi powinny zostać jeszcze bardziej zwiększone.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Od 2019 roku o dodatkowy zastrzyk gotówki co miesiąc w wysokości 500 zł mogą ubiegać się osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jako że o świadczenie często ubiegają się najstarsi obywatele, to potocznie określane jest ono mianem 500 plus dla seniora. Kto może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez ZUS?

500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o pieniądze?

O środki z tytułu świadczenia uzupełniającego mogą się ubiegać wyłącznie osoby, które spełnią łącznie poniższe warunki: 

  • mają ukończone 18 lat, 
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co jest potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem
  • nie są uprawnione do świadczenia finansowanego ze środków publicznych lub ich łączna wysokość nie przekracza 1896,13 zł brutto,
  • mieszkają w Polsce, 
  • mają polskie obywatelstwo, prawo do stałego pobytu w Polsce lub zalegalizowany pobyt w Polsce. 

Od 1 marca zaszły zmiany. O 500 plus dla seniora może ubiegać się więcej osób 

Od marca próg dochodowy uprawniający do ubiegania się o świadczenie wzrósł z 1727,08 zł do 1896,13 zł brutto. Jednak pełną jego wysokość, czyli 500 plus otrzymają jedynie osoby, których łączna kwota pobieranych świadczeń nie przekracza 1396,13 zł brutto. Pozostali otrzymają wypłaty pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. 

Część Polaków uważa, że progi powinny być wyższe

Zdaniem naszych czytelników progi dochodowe uprawniające do uzyskania 500 plus powinny być wyższe, co można wnioskować po komentarzach umieszczonych pod jednym z artykułów

Wg mnie jeśli ludzie mają mniej niż najniższa krajowa to każdy z nich powinien dostać 500 plus, w końcu pracowali wiele lat a mnóstwo osób nawet nie ma 2300.. To nie jest sprawiedliwe
Oczekuję że Ministerstwo wreszcie da 500+ dla najuboższych samotnie prowadzących gospodarstwo z emeryturami do 2100 zł netto, czyli na rękę. Bez ograniczeń wiekowych, zaświadczeń od lekarzy i innych obwarowań..Po prostu tym osobom żyje się najtrudniej bo świadczenia pożerają połowę emerytury.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: