Wiemy, komu należy się emerytura po mężu. Nie wystarczy być małżeństwem na papierze. Ten warunek zaskakuje

Emerytura po mężu przysługuje zarówno wdowe jak i innym członkom najbliższej rodziny. Kobieta, która spełnia wszystkie warunki, nie zawsze jednak otrzyma to świadczenie. Najistotniejsza jest tutaj wspólność małżeńska. Bez jej spełnienia wniosek może zostać odrzucony.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Renta rodzinna to świadczenie nie tylko dla wdów. Przysługuje bliskim osoby zmarłej a jej potoczna nazwa brzmiąca "emerytura po męże" wynika ze względu na popularność tej formy dofinansowania wśród kobiet. Niestety, nie każda wdowa może ubiegać się o ten zastrzyk gotówki. Są bardzo rygorystyczne warunki. Jeden z nich zaskakuje.

Zobacz wideo Niewyjaśnione śmierci gwiazd

Komu należy się emerytura po mężu? Otrzymać mogą ją też inni członkowie rodziny zmarłego

O rentę rodzinną mogą ubiegać się dzieci, rodzice, a nawet rodzeństwo zmarłej osoby. Jeżeli jednak o świadczenie to ubiega się wdowa, musi spełnić kilka kryteriów. Musi ona:

  • ukończyć 50 lat
  • w chwili śmierci męża nie być zdolna do pracy
  • skończyć 50 lat lub stać się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej
  • wychowywać dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym
  • wychowywać uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji
  • pozostanie bez żadnego źródła utrzymania — środki będą jednak wypłacane maksymalnie rok od śmierci współmałżonka lub nie dłużej niż przez 2 lata od jego śmierci przez okres uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej

Nie wystarczy być małżeństwem na papierze. Istotna jest wspólność małżeńska

Okazuje się ze nawet kobieta, która spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria, może nie otrzymać świadczenia. Dlaczego? Podstawowym warunkiem tego, by wdowa lub wdowiec otrzymali rentę rodzinną po zmarłym, jest to, by pozostawali oni przed śmiercią jednego z małżonków we wspólności małżeńskiej.

Należy zwrócić uwagę, że do istnienia wspólności nie wystarczy, by małżonkowie nie ustanowili rozdzielności majątkowej. Zgodnie z orzecznictwem sądów:

Wspólność ta charakteryzować się ma wspólnym zamieszkiwaniem, prowadzeniem wspólnie gospodarstwa domowego, wspólnym pożyciem, wiernością i współdziałaniem dla robra rodziny i w zaspokojeniu jej potrzeb.

W związku z tym wystarczy, że małżonkowie nie mieszkali razem, a organ rentowy już może potraktować to jako podstawę do stwierdzenia, że tejże wspólności małżeńskiej nie było. Fakt ten trzeba jednak udowodnić, i ciężar dowodu spoczywa właśnie na organie rentowym.

Wdowia emerytura: ile wynosi? Renta rodzinna nie zawsze może się opłacać 

Aby kobieta mogła otrzymać świadczenie po zmarłym małżonku, musi niestety zrzec się własnej emerytury. A i tak wysokość świadczenie nie będzie wynosiła tyle, ile pobierałby za życia małżonek. Kwota otrzymywanego świadczenia po zmarłym uzależniona jest od ilości osób ubiegającej się o jego wypłatę. Wynosić może:

  • 85 proc. świadczenia — przy pobieraniu renty przez jedną osobę,
  • 90 proc. świadczenia — przy pobieraniu renty przez dwie osoby,
  • 95 proc. świadczenia — przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: