13 emerytura wciąż nie wpłynęła na twoje konto? Poznaj przyczynę

Wraz z kwietniową wypłatą świadczeń podstawowych ZUS wysyłał również osobom uprawnionym trzynastą emeryturę. Wyznaczone zostały konkretne daty, z czego ostatnia przypadała na 25 dzień tego miesiąca. Nie wszyscy jednak otrzymali do tego terminu swoje dodatkowe pieniądze. Kto ma szanse na wpływ trzynastki w maju? Odpowiadamy.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jeżeli jesteś jedną z tych osób, które nie otrzymały swojego dodatkowego świadczenia pieniężnego, czyli trzynastej emerytury do dnia 25 kwietnia jest jeszcze szansa, że pieniądze wpłyną na twoje konto. Wiemy kiedy może to nastąpić.

Zobacz wideo Schreiber o 13. emeryturze: Gdybyśmy obiecywali coś na grudzień, to byłaby tylko obietnica wyborcza

13 emerytura 2022: kto otrzymał dodatkowe świadczenie? Wyznaczone były konkretne daty

Do dnia 25 kwietnia zostały wypłacane na konta osób uprawnionych, ostatnie trzynastki. Otrzymało ją w sumie ok. 9,7 mln osób, które do 31 marca br. były uprawnione do jednego z tych świadczeń:

  • emerytury — w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy — w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego
  • renty socjalnej
  • renty rodzinnej
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • renty szkoleniowej

W 2022 roku trzynastka wypłacona była w 6 terminach wraz z kwietniowymi świadczeniami w dniach 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25. Okazuje się, jednak że ostatnia data nie do końca jest ostatnim terminem jej wypłaty. ZUS zapowiedział, że osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych otrzymają ją w maju wraz z tymi świadczeniami.

Kto jest uprawniony do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego?

Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest osobom starszym, które straciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych jeszcze przed uzyskaniem prawa do emerytury. Ma on stanowić wsparcie socjalne do czasu uzyskania przez nich tego świadczenia. Jest on także przyznawany po okresie pięciu lat pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, a także po ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej.

Ile wynosi w 2022 roku 13 emerytura?

Wraz z waloryzacją rent i emerytur, która miała miejsce 2 marca wzrosła również kwota 13 emerytury. Świadczenie to wynosi dokładnie tyle ile aktualnie obowiązującą minimalna emerytura. A więc osoby uprawnione w 2022 roku, dostaną 1338,44 zł brutto. Trzynastka nie będzie również w tym roku pomniejszana o podatek dochodowy a jedynie o składkę zdrowotną. Zatem po zmianach kwota netto wyniesie w 2022 roku 1217,98 zł netto.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: