Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2022? To pewne. Świadczenie wzrośnie jeszcze w tym roku

W ostatnich latach w Polsce wskaźniki bezrobocia nieubłaganie rosną i coraz więcej ludzi zostaje zmuszonych do szukania pomocy finansowej w urzędach. Zastanawiasz się, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2022? Kwota zależy od kilku czynników, jednak jeszcze w tym roku wzrośnie.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały ustalone zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z tymi przepisami prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu zarejestrowanemu we właściwym urzędzie pracy po spełnieniu określonych warunków. Uregulowane są również ścisło w sytuacje, w których traci się to świadczenie pieniężne, a także ile ono wynosi.

Zobacz wideo Rynek pracy po pandemii. Silna pozycja pracowników. "Nikt się tego nie spodziewał"

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2022? Wszystko zależy od stażu pracy

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest ściśle związana ze stażem pracy, a także z czasem przebywania na nim:

 1. Zasiłek w  wymiarze 80 proc. świadczenia przysługuje osobom, których staż pracy nie przekracza 5 lat.
 2. Zasiłek podstawowy 100 proc. świadczenia otrzymają ci, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat.
 3. Zasiłek podwyższony w wysokości 120 proc. otrzymać może osoba, która przepracowała ponad 20 lat.

Pierwsze trzy miesiące:

 • 80 proc. zasiłku podstawowego - 992,70 zł brutto (855,36 zł netto)
 • 100 proc. zasiłku podstawowego - 1 240,80 zł brutto (1 058,13 netto)
 • 120 proc. zasiłku podstawowego - 1 489,00 zł brutto (1 260,99 zł netto)

Po trzech miesiącach:

 • 80 proc. zasiłku podstawowego - 779,60 zł brutto (681,44 zł netto)
 • 100 proc. zasiłku podstawowego - 974,40 zł brutto (840,70 zł netto)
 • 120 proc. zasiłku podstawowego - 1 169,30 zł brutto (1 000,06 zł netto)

Dodatkowo zasiłek ten podlega waloryzacji raz w roku, 1 czerwca. Dokonywana jest ona na podstawie cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanych przez prezesa GUS-u. A sam zasiłek można pobierać maksymalnie przez rok.

To trzeba wiedzieć, aby nie stracić prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Jeżeli jesteś osobą pobierającą zasiłek dla bezrobotnych, powinieneś wiedzieć, że można go niestety stracić. Stanie się tak, jeśli bezrobotny bez uzasadnionej przyczyny odmówi:

 • przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej
 • wykonywania prac użytecznych społecznie, robót publicznych albo prac interwencyjnych
 • udziału w stażu, szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym

Wówczas osoba bezrobotna straci nie tylko zasiłek, lecz także status bezrobotnego, a można go odzyskać dopiero po upływie minimum 120 dni.

Kto może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Jeżeli chcemy pobierać zasiłek dla bezrobotnych, musimy:

 1. Zarejestrować się w urzędzie pracy.
 2. Mieć co najmniej roczny staż pracy.
 3. Wykazać, że przepracowano minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy.
 4. Przedstawić, że za wyżej wymienioną pracę otrzymywano co najmniej minimalne wynagrodzenie (3010 zł brutto w 2022 roku), od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Co ciekawe istnieje jeszcze jeden warunek, o którym nie każdy wie. Zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz, jeżeli w urzędzie pracy nie ma dla ciebie odpowiedniej propozycji stażu, przygotowania zawodowego albo pracy.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2022? Jest szansa na wyższe świadczenie

Już w zeszłym roku pojawił się w Sejmie projekt, który zakładał, że osoby z ponad 30-letnim stażem pracy będą otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych w wymiarze 130% zasiłku podstawowego. Według raportu GUS-u za pierwszy kwartał 2019 roku, osoby po 50. roku życia stanowią 26,9% wszystkich bezrobotnych (17,9% zarejestrowanych w urzędzie pracy). Jednak na razie projekt nie przekształcił się w ustawę i wciąż nie wiadomo czy zmiana wejdzie w życie.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: