Ci seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 500 zł do emerytury. Wiemy, gdzie należy złożyć wniosek

Kobiety, które chciałyby otrzymywać dodatkowy zastrzyk gotówki co miesiąc, mogą się ubiegać o tzw. 500 plus dla seniora. Choć świadczenie te przysługuje po spełnieniu szeregu rygorystycznych warunków, to od 1 marca 2022 więcej osób ma szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Gdzie należy się z nim udać?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Seniorzy w związku z przeprowadzoną waloryzacją mogą liczyć na wyższe świadczenia emerytalne i rentowe. Dodatkowo w tym roku została im wypłacona 13 emerytura, a niektórzy mogą spodziewać się jeszcze czternastek. Są to jednak świadczenia jednorazowe. Jak otrzymywać więcej pieniędzy co miesiąc? Szansą może być świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji potocznie określane jako 500 plus dla seniora. 

Kto może otrzymać 500 plus dla seniora? Warunki są rygorystyczne

Nazwa 500 plus dla seniora przyjęła się, ponieważ to właśnie najstarsi obywatele najczęściej wnioskują o te świadczenia. Natomiast o dodatkowe pieniądze z tego tytułu mogą ubiegać się osoby, które: 

 • mają ukończone 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co jest potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem,
 • nie są uprawnione do świadczenia finansowanego ze środków publicznych lub ich łączna wysokość nie przekracza 1896,13 zł brutto,
 • mieszkają w Polsce,
 • mają polskie obywatelstwo, prawo do stałego pobytu w Polsce lub zalegalizowany pobyt w Polsce. 

Nie dla każdego świadczenie uzupełniające zostanie wypłacone w pełnej wysokości 

Spełnienie powyższych warunków nie oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone w pełnej wysokości, czyli 500 zł. Szansę na to mają jedynie osoby, których łączna wysokość świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie przekracza 1396,13 zł brutto. Próg ten został podwyższony w marcu z 1272,08 zł brutto. Pozostali seniorzy, których świadczenia nie przekraczają 1896,13 zł brutto, otrzymają wypłaty pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. 

Wniosek o 500 plus dla seniora. Wiemy, gdzie należy go złożyć

W celu złożenia wniosku należy udać się do ZUS. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego bądź też pełnomocnika. Poza wnioskiem, w którym należy złożyć oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń finansowanych ze środków publicznych, trzeba dostarczyć również jeden z poniższych dokumentów: 

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: