Dodatek do emerytury po urodzeniu dzieci i "Mama 4 plus". Dwa różne świadczenia, na których zyskają mamy

Choć określenia dodatek do emerytury po urodzeniu dzieci i program "Mama 4 plus" są używane zamiennie, to są to dwa zupełnie inne świadczenia. Na czym polegają i czym się różnią? Z jednego z nich skorzystają tylko mamy, na drugi szanse mają zarówno ojciec jak i matka dzieci.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

O dodatku do emerytury po urodzeniu dzieci możemy mówić w kontekście dwóch różnych sytuacji. Pierwsza odnosi się do zmian w obliczaniu kapitału początkowego emerytur. Drugi natomiast to program "Mama 4 plus". Kto może się o nie starać i czym się różnią? Odpowiadamy poniżej.

Zobacz wideo Sroczyński i Lubnauer o 500+ i emeryturach. Ostra wymiana zdań w Porannej rozmowie Gazeta.pl

Dodatek do emerytury po urodzeniu dzieci: czym on jest?

Dodatek dla mam urodzonych po 1949 roku to jedno z mniej znanych świadczeń socjalnych. Wszedł on w życie w 2015 roku i jak sama nazwa wskazuje, przysługuje kobietom, które urodziły się po 1949 roku. Chodzi w nim o zmianę, jaka zaszła w obliczaniu kapitału początkowego emerytur. Uznano je za krzywdzące w stosunku do kobiet. Dlaczego? Ponieważ w latach poprzednich urlop wychowawczy był traktowany, jako okres nieskładkowy, co prowadziło do znacznego spadku wysokości przyszłej emerytury u kobiet posiadających dzieci.

Dodatek do emerytury po urodzeniu dzieci: kto może liczyć na zmianę wysokości świadczenia?

O zmianę wysokości swojej emerytury mogą się ubiegać:

Jeżeli warunki zostały spełnione, zostanie ponownie przeliczony kapitał początkowy, do którego zostanie dodany okres urlopu wychowawczego. Za każdy rok tego urlopu przysługuje 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego, który wcześniej wynosił jedynie 0,7 proc. 

Osoby, które już mają wyliczony kapitał początkowy, ale korzystały z urlopów wychowawczych, mogą zgłosić się do ZUS-u i wystąpić z wnioskiem o ponowne naliczenie. Urząd ma obowiązek zweryfikować kapitał i wydać decyzję w terminie 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Program "Mama 4 plus" kto może z niego skorzystać? Wiemy ile można otrzymać pieniędzy

Głównym celem rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest zapewnienie podstawowych środków do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury.

O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko kobiety, ale również mężczyźni. Jednak w ich przypadku muszą udowodnić, że wychowali co najmniej czwórkę dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Jaka jest jego wysokość? Tę kwestię wyjaśnia w ostatnim czasie Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku:

Od marca kwota wypłaty wzrosła i wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają własnej emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Jeżeli jednak rodzic spełniający wszystkie kryteria i posiadający minimum 4 dzieci pracował i posiada prawo do minimalnej emerytury, dodatek się niestety nie należy.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: