Emerytura po mężu, a separacja. Te wdowy mogą otrzymać pieniądze z ZUS pod jednym warunkiem

Renta rodzinna potocznie określana jako emerytura po mężu może zostać przyznana bliskim osoby zmarłej na wniosek. Najczęściej na pobieranie świadczenia decydują się natomiast wdowy. Nie wszystkie kobiety mają jednak szansę na otrzymanie pieniędzy. Co zaś w sytuacji, gdy małżeństwo pozostawało w separacji? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Borys: Największym zagrożeniem społeczno-gospodarczym w tym stuleciu jest demografia

Nie tylko wdowy, ale również wdowcy, dzieci, rodzice, wnuki czy rodzeństwo osoby zmarłej mogą złożyć do ZUS wniosek o rentę rodzinną. Każda z tych osób musi spełnić jednak szereg przesłanek, aby otrzymać pozytywną decyzję. Jak sytuacja wygląda w przypadku kobiet ubiegających się o emeryturę po mężu? Okazuje się, że tylko wybrane wdowy mogą liczyć na przejęcie świadczenia

Emerytura po mężu 2022. Kto może się o nią ubiegać?

Szansę na otrzymanie renty rodzinnej po zmarłym mężu mają kobiety, które: 

  • ukończyły 50 lat
  • nie miały zdolności do pracy w chwili śmierci męża,
  • ukończyły 50 lat lub uzyskały niezdolności do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
  • wychowywały dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
  • wychowywały uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Wdowy, które nie spełniają tych warunków, ale pozostają bez źródła utrzymania, mogą liczyć na wypłatę środków jedynie przez określony czas

  • przez rok od śmierci współmałżonka,
  • nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci współmałżonka — przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej.

Ile wynosi renta rodzinna 2022? Wdowy nie otrzymają pełnego świadczenia

Wdowy, aby otrzymać emeryturę po mężu, muszą zrezygnować ze swojego świadczenia. Nie otrzymają one jednak mimo to pełnej wysokości renty rodzinnej. W zależności od tego, ilu osobom ZUS ją wypłaca, będzie to:

  • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc.,
  • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc.,
  • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc.

Emerytura po mężu a separacja. Czy ZUS wypłaci w takiej sytuacji pieniądze?

Prawo do renty rodzinnej, gdy małżeństwo pozostawało w separacji, może być przyznane tylko pod jednym warunkiem. Mianowicie, gdy wdowa udowodni, że bezpośrednio przed śmiercią współmałżonka otrzymywała od niego alimenty na podstawie porozumienia. Co istotne, wyjątek ten nie dotyczy mężczyzn, a jedynie kobiety. 

W sytuacji gdy małżonkowie nie pozostawali we wspólności małżeńskiej lub byli rozwiedzeni, zarówno wdowa, jak i wdowiec mogą ubiegać się o rentę rodzinną, jeśli oprócz spełnienia powyższych warunków w dniu śmierci współmałżonka mieli prawo do alimentów ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: