Emerytura po mężu. ZUS wypłaci ją nie tylko wdowie. Uprawnionych do pieniędzy po zmarłym jest więcej

Ze względu na to, że to najczęściej wdowy decydują się na pobieranie renty rodzinnej, świadczenie to często określane jest jako emerytura po mężu. O pieniądze z ZUS po śmierci bliskiej osoby mogą jednak ubiegać się nie tylko wdowy. Uprawnionych do wypłaty świadczenia jest więcej.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo "Pytanie, na które nie umie odpowiedzieć infolinia Polskiego Ładu" [Q&A]

ZUS rentę rodzinną może wypłacić nie tylko wdowie. Uprawnionych do otrzymania świadczenia po zmarłym jest więcej, natomiast każda z tych osób musi złożyć wniosek oraz spełnić odpowiednie warunki. Różnią się one bowiem w zależności od tego, kto ubiega się o przyznanie środków. 

Emerytura po mężu nie tylko dla wdowy. Kto jeszcze może ją otrzymać?

Poza wdową czy też wdowcem renta rodzinna z ZUS może być przyznana także: 

 1. Dzieciom własnym, drugiego małżonka oraz przysposobionym
  - do ukończenia 16 lat;
  - do ukończenia 25 lat, jeśli się uczą;
  - bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat;

 2. Wnukom i rodzeństwu przyjętym co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,

 3. Innym dzieciom przyjętym co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, z wyjątkiem dzieci, które były wychowywane i utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

 4. Rodzicom
  - jeśli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca
  - jeśli zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.

Ile wynosi renta rodzinna? Wszystko zależy od liczby osób uprawnionych do świadczenia

Wysokość przyznanej renty uzależniona jest od liczby pobierającej jej osób. Może to być:

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Co istotne, wszystkim uprawnionym członkom rodziny zmarłego przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności jest dzielona po równo między uprawnionych.

Renta rodzinna może być zawieszona. Świadczeniobiorców obowiązują limity dorabiania

ZUS może natomiast zmniejszyć lub całkowicie zawiesić wypłatę świadczenia w przypadku przekroczenia określonych limitów przychodów, które zmieniają się co kwartał. Już wiadomo, że w od 1 czerwca będą one wyższe. Uzależnione są one bowiem od danych GUS dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przekroczenie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowoduje zawieszenie świadczenia, a w przypadku przychodu wynoszącego więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale mniej niż 130% renta rodzinna zostanie zmniejszona. 

Od czerwca limity wzrosną

 • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia — z 4196,60 zł na 4364,70 zł
 • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia — z 7793,70 zł na 8105,80 zł

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: