Emerytura dla urodzonych po 1948. To oficjalne! ZUS nie będzie brał pod uwagę tego elementu

To pewne. Emerytura dla urodzonych po 1948 będzie przyznawana na nowych zasadach. ZUS nie będzie brał już jednego z czynników, przez który dotychczas wiele wniosków było odrzucanych. Jest jednak pewien haczyk, o którym warto pamiętać podczas składania formularza.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które chcą starać się o wcześniejszą emeryturę ze względu na pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, czyli tzw. emeryturę pomostową czekają zmiany. ZUS podczas rozpatrywania wniosku nie będzie brał bowiem jednego kluczowego elementu pod uwagę. 

Dziennikarka Anita Werner. Warszawa, 21 czerwca 2021 Sukienka Anity Werner zrobiła furorę. Fani "trudno oderwać wzrok"

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku. Kto może się o nią ubiegać? 

Rodzaj wykonywanej pracy oraz data urodzenia nie są jedynymi czynnikami uprawniającymi do starania się o wcześniejsze świadczenie. Należy dodatkowo spełnić także poniższe warunki:

  • udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w przepisach dotychczasowych bądź pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienioną w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w ustawie o emeryturach pomostowych
  • spełnić pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. 

Emerytura dla urodzonych po 1948. Ta zmiana jest istotna dla wielu seniorów 

Na pozytywne rozpatrzenie wniosku do tej pory nie mieli szansy seniorzy, którzy przed złożeniem formularza nie rozwiązały stosunku pracy. Zmieniło się to jednak od 20 kwietnia 2022 r. Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, ZUS przyzna prawo do wcześniejszej emerytury, ale zawiesi jej wypłatę do momentu zakończenia pracy. 

Jest jednak pewien haczyk. Mianowicie dla osoby, która nie rozwiąże stosunku pracy, ustalona w decyzji o przyznaniu emerytury wysokość świadczenia nie będzie ostateczna. ZUS obliczy emeryturę ponownie dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

Emerytura Emerytury od lipca 2022. Tak będą wyglądały świadczenia seniorów

To nie jedyne zmiany dla seniorów. Kolejne wejdą w życie od 2023 roku 

Od 1 stycznia 2023 roku nastąpi kolejna zmiana dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pracodawca będzie miał obowiązek powiadomienia pracowników o treści wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także o odmowie wpisu do ewidencji pracowników wykonujących takie prace, za których jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Co więcej, jeśli stanowisko pracy, na którym pracownik wykonuje pracę, nie zostanie umieszczone w tym wykazie, to będzie on mógł złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Kompetencje PIP zostaną bowiem rozszerzone. Urzędnicy będą mogli kontrolować takie wykazy stanowisk pracy oraz nakazać pracodawcy umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: