Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. ZUS przyzna ją tylko tym seniorom

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 może zostać przyznana przez ZUS wyłącznie seniorom, którzy spełnią odpowiednie warunki. Nie dla wszystkich będą one takie same. Kluczowe znacznie ma bowiem rodzaj wykonywanej pracy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Osoby urodzone w latach 1949–1968, które pracują w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z ZUSWniosek należy zgłosić najpóźniej przed datą swoich 60 urodzin (kobiety) lub 65 urodzin (mężczyźni). Kiedy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony? Podpowiadamy. 

Małgorzata Socha Małgorzata Socha w nowej spódnicy "wygląda jak milion dolarów"

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Warunki uprawniające do jej otrzymania

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz data urodzenia nie są jedynymi czynnikami decydującymi o przyznaniu wcześniejszego świadczenia. Należy dodatkowo na 31 grudnia 2008 r. spełniać następujące warunki:

 • osiągnąć wymagany wiek emerytalny – jest on różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • posiadać odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych — wynosi on 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn 
 • osiągnąć wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest on różny w zależności od rodzaju pracy, 
 • nie być członkiem OFE lub złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Jakie zawody uznawane są za prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? 

O pieniądze z tego tytułu mogą ubiegać się osoby, których praca uważana jest za znacznie szkodliwą dla zdrowia, ma znaczny stopień uciążliwości lub wymaga wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne, lub otoczenia. Dodatkowo należy na świadectwie pracy posiadać wpis, który to potwierdza. Które prace uznawane są za te wykonywane w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Mowa tutaj m.in. o: 

 • górnictwie,
 • energetyce,
 • hutnictwie i przemyśle metalowym,
 • budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych,
 • organach administracji celnej oraz kontroli państwowej,
 • dziennikarstwie, 
 • działalności twórczej i artystycznej, 
 • nauczycielstwie.

500 plus To pewne! 500 plus dla seniora otrzyma więcej osób

Wcześniejsza emerytura w tych przypadkach nie zostanie przyznana przez ZUS

Warto pamiętać, że nie wszystkie okresy są uwzględniane podczas ustalania stażu pracy. ZUS nie weźmie pod uwagę: 

 • okresu wykonywania pracy w niepełnym wymiarze, 
 • pracy wykonywanej w ramach umowy zlecenia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
 • okresów po 14 listopada 1991 r., w których praca nie była wykonana, a za które wypłacone zostało wynagrodzenie tj. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek macierzyński,
 • okresu urlopu wychowawczego i bezpłatnego,
 • służby wojskowej.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: