Emerytura po mężu się nie opłaca? Te wdowy nie chcą wnioskować o rentę rodzinną. Mają ważne powody

Wniosek o rentę rodzinną nie jest priorytetem dla każdej wdowy, ani bliskiej osoby zmarłej, lub zmarłego. Emerytura po mężu nie zawsze się opłaca, a przyczyną jest m.in. fakt, że nie wynosi 100 procent. Pomimo tego, że w 2022 roku jest wyższa, obywateli zniechęcają warunki.

W sytuacji, kiedy bliska osoba umiera, można ubiegać się o tzw. rentę rodzinną. To świadczenie, najczęściej pobierane jest przez wdowy. To właśnie z tego powodu, potocznie nazywane jest emeryturą po mężu. Niestety, wnioskujących z roku na rok jest mniej. Przyczyną są warunki otrzymania pieniędzy. Decyduje o tym m.in. fakt, że emerytura po mężu wcale nie wynosi 100 procent. Są też inne wytyczne.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Emerytura po mężu nie jest tylko dla wdowy. Dla kogo jest renta rodzinna?

Renta rodzinna przysługuje każdej osobie bliskiej zmarłej, lub zmarłego. O świadczenie ubiegać mogą się dzieci, rodzeństwo, a nawet rodzice. Najczęściej wnioskują małżonkowie. W zależności od tego ilu jest wnioskujących (może być więcej niż jeden), świadczenie wynosi:

  • kiedy renta przysługuje dwóm osobom - 90 procent świadczenia,
  • kiedy renta przysługuje trzem osobom lub więcej - 95 procent świadczenia.

W przypadku jednej osoby jest to 85 procent świadczenia osoby bliskiej.

Emerytura po mężu jest tylko dla tych wdów. Jak dostać emeryturę po mężu?

Renta rodzinna jest dla wdowy, która:

  • w chwili śmierci małżonka miała przynajmniej 50 lat,
  • w chwili śmierci małżonka nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
  • wychowuje dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
  • wychowuje dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Co więcej, warunek, który budzi największe kontrowersje, jest taki, że ów wdowa musi zrzec się własnego świadczenia. Świadczenie męża w wysokości 85 procent nie może być niższe niż jej 100- procentowe świadczenie, ponieważ wtedy po prostu się nie opłaca.

Jak dostać emeryturę po mężu? W ten sposób złożysz wniosek o rentę rodzinną

Wniosek o rentę rodzinną znajduje się tutaj. Można złożyć go osobiście, lub drogą elektroniczną. Oprócz tego wdowa musi załączyć dokumenty:

  • datę urodzenia i datę zgonu zmarłego małżonka,
  • zawarcie związku małżeńskiego;
  • prawo do alimentów od zmarłego małżonka (ustalone wyrokiem lub ugodą sądową, albo u wdowy dobrowolnego porozumienia między małżonkami), jeżeli w chwili śmierci małżonka nie istniała wspólność małżeńska.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: