Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. ZUS może odrzucić wniosek przez jeden szczegół

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 przysługuje wyłącznie osobom, które pracowały w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Seniorzy, którzy spełnią odpowiednie warunki mogą złożyć wniosek do ZUS. Jak się okazuje, nie każdy zostanie pozytywnie rozpatrzony. Jest jeden haczyk, o którym należy pamiętać.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Seniorzy urodzeni między 1948 a 1969 mogą ubiegać się o wcześniejsze świadczenie, jeśli ich praca znajduje się w wykazie prac o szczególnym charakterze lub szczególnych warunkach, a dodatkowo na świadectwie pracy potwierdza to odpowiedni zapis. W zależności od wykonywanego zawodu warunki konieczne do przyznania wcześniejszej emerytury mogą się jednak różnić. 

Dorota Gardias Dorota Gardias zachwyca oryginalną kreacją. "Kolor petarda"

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Kto może się o nią ubiegać?

Osoby pracujące w szczególnych warunkach lub wykonujące pracę o szczególnym charakterze, które urodziły się w latach 1949-1968, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeśli na dzień 31 grudnia 2008 r.: 

 • osiągnęły wymagany wiek emerytalny – jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy,
 • posiadają odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych — czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat mężczyzn,
 • osiągnęły wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest różny w zależności od rodzaju pracy. 

Istotny jest jeszcze jeden element. Osoba wnioskująca nie może być członkiem OFE, inaczej jej formularz zostanie odrzucony. Istnieje jednak opcja złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Do wcześniejszego świadczenia nie wszystkie okresy są uwzględniane 

Trzeba także wziąć pod uwagę, że podczas ustalania stażu pracy ZUS nie uwzględni wszystkich okresów. Mowa tutaj np. o:

 • okresie wykonywania pracy w niepełnym wymiarze,
 • pracy wykonywanej w ramach umowy zlecenia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • okresach po 14 listopada 1991 r., w których praca nie była wykonana, a za które wypłacone zostało wynagrodzenie tj. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek macierzyński,
 • okresie urlopu wychowawczego i bezpłatnego,
 • służbie wojskowej.

ZUS, pieniądze Nie tylko 13. i 14. emerytura przysługuje seniorom. Lista świadczeń

Wniosek o wcześniejszą emeryturę dla urodzonych między 1948 a 1969. Jak go złożyć?

Chcąc otrzymać wcześniejszą emeryturę należy udać się do ZUS. Niezbędne będzie złożenie wniosku o emeryturę, informacji o okresach składkowych i nieskładkowych oraz dokumentów potwierdzających

 • okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresy wykazane w formularzu, czyli np. świadectwa pracy, zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym,
 • wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina 

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: