Wniosek o 500 plus dla seniora nie zawsze złożysz w ZUS. Są wyjątki. Wiemy gdzie należy się wtedy udać

500 plus dla seniora to jedynie potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać pieniądze z tego tytułu, należy spełnić kryteria, ale także złożyć wniosek. Okazuje się, że nie zawsze zrobimy to w ZUS. Wiemy, gdzie należy się wtedy udać.

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Aby otrzymać 500 plus dla seniora, czyli świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, trzeba spełnić określone warunki. Dodatkowo wcale nie trzeba być osobą starszą, aby starać się o tę formę wsparcia. Najważniejszy jest stan zdrowia i dochody. Wniosek jednak nie zawsze powinien zostać złożony w ZUS. Inny organ też jest za to odpowiedzialny.

Zobacz wideo Co będzie z emeryturami? Eksperci przedstawiają scenariusze

Dorota Gardias Dorota Gardias zachwyca oryginalną kreacją. "Kolor petarda"

Wniosek o 500 plus dla seniora: Co należ dołączyć?

Większość osób ubiegających się o świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji powinna udać się do ZUS-u. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Należy w nim podać swoje dane identyfikacyjne oraz adresowe. Dodatkowo należy umieścić informacje np. o naszym stanie zdrowia czy oświadczenie o nieposiadaniu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o posiadaniu prawa do takich świadczeń.

W przypadku wątpliwości możemy skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku w placówce urzędu lub poprzez infolinię.

Wniosek o 500 plus dla seniora nie zawsze złożysz w ZUS. Są wyjątki. Wiemy gdzie należy się wtedy udać

Prawo do świadczenia uzupełniającego ustala się na wniosek osoby ubiegającej się i spełniającej kryteria. Powinien zostać on złożony odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe, czyli w ZUS lub KRUS. W przypadku osób pobierających świadczenia z KRUS wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS wypłacającej świadczenie emerytalno-rentowe. Jest to oddział regionalny lub placówka terenowa KRUS. Co ważne jeżeli pobieramy emerytury z KRUS oraz z ZUS – wniosek o świadczenie uzupełniające należy dostarczyć jedynie do ZUS-u.

Do wniosku należy załączyć dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego, a w szczególności:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • w przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty zagranicznej bądź innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych;

Osoba składająca wniosek o świadczenie uzupełniające musi ponadto złożyć oświadczenie o nieposiadaniu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o posiadaniu prawa do takich świadczeń, wskazując nazwę organu przyznającego oraz wysokość przyznanych świadczeń.

500 plus dla seniora: kto może ubiegać się o świadczenie?

Warto wiedzieć, że 500 plus dla seniora, nie jest przeznaczone wyłącznie osobom starszym. O tę formę wsparcia może starać się każdy, kto spełnia poniższe warunki:

  • ma ukończone 18 lat,
  • nie jest uprawniony do świadczenia finansowanego ze środków publicznych lub ich łączna wysokość nie przekracza 1896,13 zł brutto,
  • jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, co jest potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem,
  • mieszka w Polsce,
  • ma polskie obywatelstwo, prawo do stałego pobytu w Polsce lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci Emerytura za urodzenie dzieci to niemała kwota. Ile można zyskać?

500 plus dla emerytów: w 2022 roku zmienił się próg dochodowy

W marcu miała miejsce zmiana, która jest bardzo ważna dla osób ubiegających się o 500 plus dla emerytów. Nastąpił wtedy wzrost progu dochodowego z kwoty 1727,08 zł do 1896,13 zł. Dzięki temu większa liczba osób ma szansę na wypłatę pieniędzy z tego tytułu. Jednak jedynie osobom spełniającym postawione wyżej warunki i, których łączna kwota brutto świadczeń nie przekracza 1396,13 zł, otrzymają pełną kwotę świadczenia w wysokości 500 zł. Po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", zgodnie z którą wypłata będzie pomniejszona odpowiednio o kwotę go przewyższającą.

Pełną kwotę otrzyma też osoba, która nie jest uprawniona do emerytury ani renty oraz nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: