Kiedy można przejść na emeryturę? Tabela pokazuje, że niektórzy mogą złożyć wniosek do ZUS szybciej

Od 1 października 2017 roku wiek, z którym Polacy nabywają prawo do świadczenia emerytalnego, wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Niektórzy mogą liczyć na wypłatę z ZUS już po ukończeniu 40-stki. Kiedy można przejść na emeryturę? Tabela przedstawia wyjątki od powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Najwyższy wiek emerytalny w Europie obowiązuje w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Tam zarówno kobiety, jak i mężczyźni prawo do emerytury nabywają po ukończeniu 68 roku życia. Szybciej na świadczenia mogą liczyć mieszkańcy Mołdawii. Kobiety są tam uprawnione do emerytury po ukończeniu 57 lat, a mężczyźni 62. W Polsce niektóre grupy mogą liczyć na wypłatę z ZUS jeszcze szybciej. Oczywiście muszą najpierw spełnić szereg niezbędnych warunków. Postanowiliśmy sprawdzić niektóre z nich. Tabelka ukazująca przedstawione poniżej dane, znajduje się w galerii na początku artykułu. 

Małgorzata Socha Zestaw Małgorzaty Sochy dodaje kobiecości. Będzie hitem tego lata!

Wcześniejsza emerytura z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które wykonywały działalność twórczą lub artystyczną, mogą ubiegać się o wcześniejsze świadczenie z ZUS. Oczywiście muszą być przy tym spełnione odpowiednie warunki na dzień 1 stycznia 1999 roku. Mowa tutaj o: 

 • osiągnięciu wieku emerytalnego odpowiedni dla danego rodzaju działalności twórczej lub artystycznej,
 • udowodnieniu okresu zatrudnienia — w przypadku kobiet co najmniej 20 lat, a mężczyzn 25 lat, 
 • udowodnienie co najmniej 15 lat działalności twórczej lub artystycznej,
 • nieprzystąpieniu do OFE lub złożeniu wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE  na dochody budżetu państwa.

Wcześniejsza jest także emerytura górnicza. Co zrobić, aby ją otrzymać?

Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć również osoby wykonujące pracę górniczą. Dotyczy to wszystkich pracowników, którzy nie przystąpili do OFE lub przekazali zgromadzone środki na dochody budżetu państwa, rozwiążą stosunek pracy, a także przed 1 stycznia 2009 roku: 

 • ukończą 55 lat i udowodnią okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej,
 • ukończą 50 lat i udowodnią okres pracy górniczej wynoszący, łącznie z okresami pracy równorzędnej i okresami zaliczanymi do pracy górniczej, co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej,
 • bez względu na wiek i zajmowane stanowisko wykonywali pracę górniczą pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 25 lat.

seniorka Kto nie dostanie 14. emerytury? Pieniądze otrzyma tylko część seniorów

Emerytura pomostowa. Niedawno zaszły w niej ważne zmiany

Do grona osób, które mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należą także pracownicy wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i spełnili łącznie następujące warunki:

 • udowodnili okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywali prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wymienione w przepisach dotychczasowych lub prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych,
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych, 
 • spełnili pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. 

Od 20 kwietnia 2022 roku obowiązuje istotna zmiana. W celu pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracownik nie jest zmuszony rozwiązywać wcześniej stosunek pracy. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, ZUS przyzna prawo do wcześniejszej emerytury, ale zawiesi jej wypłatę do momentu zakończenia pracy.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina 

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: