Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Te osoby nie mają szans na wypłatę z ZUS

O wcześniejszą emeryturę można ubiegać się na kilka sposobów. Taką możliwość mają m.in. osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem po spełnieniu określonych warunków. Nie wszystkie wnioski ZUS rozpatrzy jednak pozytywnie. Są pewne haczyki, o których warto pamiętać.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Osoby urodzone między 1948 a 1969 mogą ubiegać się o wcześniejsze świadczenie, jeśli wykonywana przez nich praca znajduje się w wykazie prac o szczególnym charakterze lub szczególnych warunkach. Nie są to jednak jedyne kryteria brane pod uwagę przez ZUS podczas rozpatrywania wniosku. 

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Tylko te osoby mogą się o nią ubiegać 

Prawo do wcześniejszego świadczenia mają seniorzy, którzy na dzień 31 grudnia 2008 r.: 

  • osiągnęli wymagany wiek emerytalny – jest różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy,
  • posiadali odpowiedni staż okresów składkowych i nieskładkowych — czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat mężczyzn,
  • osiągnęli wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest różny w zależności od rodzaju pracy, 
  • nie byli członkami OFE. 

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Możliwa tylko z tym wpisem 

Poza powyższymi warunkami niezbędny jest odpowiedni wpis na świadectwie pracy. Musi on potwierdzać czy obejmowane stanowisko kwalifikuje się do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. O jakich zawodach tutaj mowa? Wszystkich wymienionych w wykazie z rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. oraz wyszczególnionych w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały. 

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Te okresy nie wliczają się do wcześniejszego świadczenia

Wciąż jest jednak pewien haczyk, o którym należy pamiętać. Nawet osoby posiadające powyżej wskazany wpis, muszą mieć na uwadze, że ZUS podczas ustalania stażu pracy, nie uwzględnia wszystkich okresów. Mowa tutaj np. o:

  • okresie wykonywania pracy w niepełnym wymiarze,
  • pracy wykonywanej w ramach umowy zlecenia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • okresach po 14 listopada 1991 r., w których praca nie była wykonana, a za które wypłacone zostało wynagrodzenie tj. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek macierzyński,
  • okresie urlopu wychowawczego i bezpłatnego,
  • służbie wojskowej.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: