Zmiany w kodeksie pracy 2022. Ci pracownicy mogą liczyć na dodatkowe dni wolne. Na tym nie koniec rewolucji

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2022. Nowe urlopy okolicznościowe czy urlop tacierzyński, urlop macierzyński i rodzicielski 2022 na zmienionych zasadach, a na tym nie koniec. Na co powinni przygotować się pracownicy już od sierpnia?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Tarcza 4.0. Czy pracodawca może nas wysłać na przymusowy urlop?

To właśnie dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywa rodzicielska jest powodem, dla którego od sierpnia w kodeksie pracy dojdzie to rewolucyjnych zmian. Polska jest bowiem zobowiązana do wprowadzenia tych dokumentów odpowiednio do 1 i 2 sierpnia 2022 roku. Co to oznacza w praktyce dla pracowników?

Urlop rodzicielski 2022 będzie przyznawany na nowych zasadach

Przysługujące 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego zostaną wydłużone do 41 (w przypadku ciąży mnogiej z 34 do 43). Każdemu z rodziców będzie przysługiwało 9 tygodni takiego urlopu bez możliwości przeniesienia go na drugiego rodzica. Nie trzeba go będzie jednak wykorzystywać od razu — maksymalnie w pięciu częściach do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Urlop tacierzyński 2022 - ojcowie będą mieli krótszy czas na wykorzystanie dodatkowych dni wolnych

Po narodzinach dziecka mężczyźni mają praco do tzw. urlopu ojcowskiego. Obecnie mógł być on wykorzystany do 24. miesiąca życia malucha. Teraz czas ten zostanie skrócony do 12 miesięcy. Zgodnie z ustawą powinien być on wykorzystany w okresie narodzin dziecka.

Urlop macierzyński 2022. Istotna zmiana w sposobie wypłacania zasiłku

Kobiety mogą liczyć na zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego i ustalenie. Obecnie jest on wypłacany w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część urlopu. Średnio jest to około 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Od sierpnia ma to wzrosnąć do 70 proc.

Zmiany w urlopach 2022 nie obejmą tylko rodziców. Wprowadzone zostaną nowe urlopy okolicznościowe

Na dodatkowe dni wolne będą mogły również liczyć osoby bezdzietne. Utworzone zostaną bowiem nowe urlopy dla pracowników:

  • opiekuńczy — bezpłatny urlop w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Będzie przysługiwał na wniosek w sytuacji, gdy ze względów medycznych pracownik musi zapewnić opiekę członkowi rodziny,
  • z powodu działania siły wyższej — wynoszący 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, za które będzie przysługiwało 50 proc. wynagrodzenia. Do wykorzystania w przypadku pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Zmiany w prawie pracy 2022. Co jeszcze zmieni się od sierpnia?

Zmiany w urlopach nie są jednak jedynymi, na jakie muszą przygotować się miliony pracowników. W kodeksie pracy uwzględniona ma być również: 

  • elastyczna organizacja pracy — dla rodziców dzieci do lat 8. Odmowę udzielenia zgody na pracę zdalną lub indywidualny czas pracy pracodawca będzie musiał przedstawić pisemnie,
  • brak możliwości zlecenia pracy w nocy, delegacji czy nadgodzin bez zgody pracownika — dotyczy rodziców dzieci do lat 8,
  • praca zdalna — za zgodą pracodawcy będzie mógł z niej skorzystać każdy pracownik, ale co do zasady nie może on odmówić jej wykonywania rodzicom dzieci do 4. lat, rodzicom i opiekunom niepełnosprawnego członka rodziny, kobietom w ciąży,
  • kontrola trzeźwości — pracodawca będzie mógł ją wykonać, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony mienia, 
  • umowy na okres próbny do 6 miesięcy — później pracownik może wystąpić o nową formę zatrudnienia, a pracodawca swoją decyzję wraz z uzasadnieniem musi przedstawić pisemnie,
  • wypowiedzenie umowy o pracę z uzasadnieniem — będzie dotyczyło to również osób pracujących na umowach na czas określony. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: