Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne to nie wszystko. Bez tych dokumentów ZUS nie wypłaci pieniędzy

Osoby, którym kończy się zasiłek chorobowy, a wciąż pozostają niezdolne do pracy, mogą złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono po spełnieniu określonych warunków, ale też dostarczeniu pełnej dokumentacji. Co należy zrobić, aby otrzymać pieniądze z ZUS? Podpowiadamy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane przez maksymalnie 12 miesięcy. Stanowi to dużą pomoc dla osób, które wciąż pozostają niezdolne do pracy, a kończy się im okres wypłaty zasiłku chorobowego. Sam wniosek jednak nie wystarczy. Podpowiadamy, co należy zrobić, aby otrzymać pieniądze z ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje wybranym. Te wnioski ZUS odrzuci

Szansę na świadczenie rehabilitacyjne mają osoby, którym kończy się okres pobierania zasiłku chorobowego, a wciąż występuje niezdolność do pracy. Jest jeden warunek, a mianowicie dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Nie dotyczy to jednak wszystkich. ZUS odrzuci wnioski od tych, którzy: 

 • mają przyznaną emeryturę,
 • pobierają zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • mają przyznaną rentę z powodu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, 
 • są na urlopie dla poratowania zdrowia, bezpłatnym albo wychowawczym,
 • odbywają karę pozbawienia wolności albo są tymczasowo aresztowani i nie mają skierowania do pracy.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne 2022? Kwota nie jest jednakowa przez cały okres 

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego różni się w zależności od okresu jego pobierania. Wynosi bowiem:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy,
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres 9 miesięcy,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez okres pobierania świadczenia w czasie ciąży.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne to nie wszystko. Te dokumenty są niezbędne 

Do ZUS najlepiej zgłosić się z wnioskiem co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego, jeśli chcemy zachować ciągłość wypłaty świadczenia. Musimy do niego dołączyć obowiązkowo: 

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza,
 • wywiad zawodowy z miejsca pracy — nie dotyczy osób, u których niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, chcą przedłużyć wypłatę świadczenia lub prowadzą działalność pozarolniczą,
 • zaświadczenie płatnika składek — jeśli to ZUS będzie wypłacał świadczenie,
 • formularz Z-10 - gdy staramy się o świadczenie po ustaniu ubezpieczenia. Nie jest potrzebne, jeśli złożyliśmy go, aby otrzymać zasiłek chorobowy, a dane od tego momentu się nie zmieniły. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: