Emerytura dla urodzonych po 1948. Teraz o wypłatę świadczenia będzie łatwiej. ZUS wprowadził nowe zasady

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 roku może być przyznana jedynie wybranej grupie seniorów. Dotyczy to m.in. osób ubiegających się o "pomostówkę", czyli pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze. To właśnie ich dotyczy wprowadzona zmiana w sposobie rozpatrywania wniosków przez ZUS.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura pomostowa to rodzaj wcześniejszego świadczenia, o które mogą ubiegać się osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Obowiązująca od 20 kwietnia nowelizacja ma ułatwić seniorom ścieżkę składania wniosku do ZUS.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948. Kto ma szansę ją otrzymać?

Osoby urodzone po 1948 roku ubiegające się o emeryturę pomostową, mogą ją otrzymać po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

  • osiągnięcie okresów składkowych i nieskładkowych — co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub pracy w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • spełnienie pozostałych warunków zróżnicowania w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. 

Pomostowa emerytura dla urodzonych po 1948 już po nowelizacji

Jeszcze do 20 kwietnia 2022 roku jednym z obligatoryjnych warunków było rozwiązanie stosunku pracy przed złożeniem wniosku do ZUS. Zmieniła to nowelizacja podpisana przez prezydenta. Dochodziło w związku z tym bowiem do sytuacji, w których senior zostawał bez środków do życia, jeśli ZUS odrzucił jego wniosek. Teraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia formularza, prawo do wypłaty świadczenia zostanie po prostu zawieszone.

Emerytura pomostowa — wniosek to nie wszystko. Co trzeba dostarczyć do ZUS?

Jak możemy dostrzec na stronie ZUS, wniosek o emeryturę pomostową nie jest jedynym wymaganym dokumentem do przyznania świadczenia. Musimy dostarczyć również: 

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: