Zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022. Nie tylko "siła wyższa" usprawiedliwi nieobecność

Zmiany w kodeksie pracy 2022 mają zacząć obowiązywać już od sierpnia. Rewolucja czeka nie tylko rodziców, ale też osoby bezdzietne. Co wprowadzenie unijnych dyrektyw będzie oznaczało w praktyce dla polskich pracowników?

Termin na wprowadzenie dyrektywy ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej mija odpowiednio 1 i 2 sierpnia. Do tego właśnie czasu Polska jest zobligowana do nowelizacji kodeksu pracy. Co to oznacza dla milionów pracowników?

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Nie tylko urlop ojcowski 2022 przejdzie zmiany. Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński też do poprawki

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32 do 41 tygodni (z 34 do 43 w przypadku ciąży mnogiej) to niejedyna istotna zmiana dla przyszłych rodziców. Każdy z nich będzie miał bowiem do wykorzystania 9 tygodni urlopu bez możliwości przeniesienia go na partnera

Zmianom ulegnie również zasiłek dla kobiet. Obecnie jest on wypłacany w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część urlopu. Średnio jest to około 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Ma to wzrosnąć do 70 proc.

Natomiast mężczyźni, którzy będą chcieli skorzystać z tzw. urlopu ojcowskiego, nie będą mogli tego zrobić do 24. miesiąca życia dziecka jak dotychczas, a do 12. miesiąca. 

Kodeks pracy zmiany 2022. Wniosek o urlop okolicznościowy będzie możliwy od sierpnia dodatkowo w dwóch sytuacjach 

Od sierpnia 2022 obowiązywać będą nowe okoliczności usprawiedliwiające nieobecność pracy. Zostanie bowiem wprowadzony urlop:

  • opiekuńczy — bezpłatny urlop w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Będzie przysługiwał na wniosek w sytuacji, gdy ze względów medycznych pracownik musi zapewnić opiekę członkowi rodziny,
  • z powodu działania siły wyższej — wynoszący 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, za które będzie przysługiwało 50 proc. wynagrodzenia. Do wykorzystania w przypadku pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Zmiany w kodeksie pracy 2022. To dopiero początek rewolucji

Na tym jednak nie koniec zmian, które czekają pracowników już od sierpnia. Zgodnie ze wspomnianymi dyrektywami, Polska jest zobligowana do wprowadzenia m.in.:

  • elastycznej organizacji pracy — dla rodziców dzieci do lat 8. Odmowę udzielenia zgody na pracę zdalną lub indywidualny czas pracy pracodawca będzie musiał przedstawić pisemnie,
  • braku możliwości zlecenia pracy w nocy, delegacji czy nadgodzin bez zgody pracownika — dotyczy rodziców dzieci do lat 8,
  • możliwości pracy zdalnej — za zgodą pracodawcy będzie mógł z niej skorzystać każdy pracownik, ale co do zasady nie może on odmówić jej wykonywania rodzicom dzieci do 4. lat, rodzicom i opiekunom niepełnosprawnego członka rodziny, kobietom w ciąży,
  • kontroli trzeźwości — pracodawca będzie mógł ją wykonać, jeśli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony mienia,
  • wypowiedzenie umowy o pracę z uzasadnieniem — będzie dotyczyło to również osób pracujących na umowach na czas określony. 

Zmiany w kodeksie pracy od sierpnia 2022 sparaliżują sądy?

W rozmowie z portalem Money.pl ekspertka ds. prawa pracy w Pracodawcach RP Katarzyna Siemienkiewicz przyznała, że wdrożenie unijnej dyrektywy może sprawić, że sądy pracy zostaną zalane wnioskami o niesłuszne zwolnienia, co może doprowadzić do ich paraliżu:

Jeśli w uzasadnieniu wypowiedzenia pojawi się — jako przyczyna — sformułowanie typu: 'utrata zaufania do pracownika' i nie będzie ono poparte konkretną sytuacją — np. pozostawieniem poufnych dokumentów przez pracownika w publicznym miejscu lub innym ważnym, konkretnym powodem, pracodawca ma proces w sądzie pracy zapewniony

Marcin Frąckowiak, radca prawny oraz ekspert prawa pracy w Kancelarii Sadowski i Wspólnicy, dodał zaś, że napisanie w uzasadnieniu zwolnienia nieprawdy, może nieść dla pracodawcy duże straty:

Niedopowiedzenie czy ukrycie prawdziwej przyczyny może skutkować przegraniem procesu przez pracodawcę. W takim przypadku pracodawca musi liczyć się z obowiązkiem przywrócenia pracownika do pracy lub wypłatą na jego rzecz odszkodowania

Eksperci zaznaczają, że może to spowodować, iż pracodawcy będą z tego powodu woleli zawierać umowy zlecenia lub umowy na krótsze okresy niż do tej pory.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina

Więcej o: