To pewne! 500 plus dla seniora otrzyma więcej osób. Wniosek mogą złożyć nie tylko emeryci

200 zł do emerytury, 13. i 14. emerytura 2022 to niejedyne świadczenia, na które mogą liczyć najstarsi obywatele. Część z nich jest też bowiem uprawniona do tzw. 500 plus dla seniora. Niezbędny będzie natomiast wniosek do ZUS. Kto może go złożyć? Podpowiadamy.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które często określane jest jako 500 plus dla seniora, wypłacane jest przez ZUS na wniosek. Wbrew potocznie przyjętej nazwie nie tylko najstarsi obywatele mogą ubiegać się o środki z tego tytułu. Decydujący jest bowiem nie wiek, a stan zdrowia wnioskującego. Od kilku miesięcy została natomiast wprowadzona zmiana, dzięki której szersze grono osób ma szansę na wypłatę pieniędzy. 

Zobacz wideo "Pytanie, na które nie umie odpowiedzieć infolinia Polskiego Ładu" [Q&A]

500 plus dla seniora 2022. Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać wypłatę z ZUS

Wniosek o świadczenie uzupełniające możemy złożyć osobiście w ZUS, za pośrednictwem platformy PUE ZUS, a nawet osobę bliską, którą do tego upoważnimy. Niezależnie od wybranej ścieżki niezbędne będzie dostarczenie nie tylko wypełnionego formularza, ale także jednego z poniższych orzeczeń

  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską
  • o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

500 plus dla seniora. Wniosek może teraz złożyć więcej osób

Zatem jak wspomnieliśmy, to właśnie stan zdrowia odgrywa kluczową rolę, ale nie tylko. Decydujący jest również miesięczny dochód. Od marca w związku z waloryzacją został on jednak podniesiony, dzięki czemu większa liczba osób może ubiegać się o te środki z ZUS.

Na pełną wysokość świadczenia mogą liczyć osoby, które nie otrzymują świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub ich wysokość nie przekracza 1396,13 zł brutto. Pozostali otrzymają wypłaty pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". 

Zdania internautów na temat 500 plus dla seniora są podzielone

Nie wszyscy są zachwyceni warunkami, jakie należy spełniać, aby otrzymać świadczenie uzupełniające. Część naszych czytelników jest zdania, że znacznie lepszym wyjściem byłoby przyznanie stałego dodatku, ale dla wszystkich emerytów: 

Lekarze orzecznicy z zus uzdrowią kazdego emeryta i nikt zadnego swiadczenia uzupelniajacego nie dostanie.
Pić na wodę fotomontaż !!! Po co to, znowu się zaczną kombinacje! Nie lepiej przyznać po prostu dodatku na lekarstwa każdemu emerytowi
a jestem za całkowitą likwidacją wszelkiego socjalu. Każdy kto przepracował minimum 30 lat, albo z racji zdrowia jest całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji powinien dostać minimalną emeryturę. Społeczeństwo jest coraz bardziej niezadowolone z rozdawnictwa, bo zyskuje na tym mała część, a koszt ponoszą wszyscy.
Więcej o: