Emerytura po mężu nie każdej wdowie się opłaca. Ten warunek może sprawić, że straci pieniądze

Emerytura po mężu, czyli renta rodzinna nie przysługuje każdej wdowie. Tym, którym przysługuje- nie zawsze się opłaca. Są warunki, które mogą wpłynąć na niekorzyść świadczeniobiorczyń, a nawet pozbawić je dużej sumy pieniędzy.

W przypadku śmierci osoby bliskiej można ubiegać się o szczególne świadczenie. Jest to renta rodzinna, która wypłacana jest dożywotnio, ale na określonych warunkach. Nie przysługuje wyłącznie wdowie, pomimo tego, że ze względu na popularność świadczenia wśród żon, świadczenie to zyskało popularną nazwę "emerytury po mężu". Kontrowersyjny jest fakt, że nie wynosi ono 100 procent. To nie jedyny argument, dla którego coraz mniej osób decyduje się na składanie wniosku.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Emerytura po mężu, ale nie dla każdej wdowy. Kto otrzyma świadczenie?

Emerytura po mężu przysługuje wdowie, która:

  • w chwili śmierci małżonka miała skończone 50 lat lub była niezdolna do pracy; albo
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a jeśli uczy się w szkole – 18 lat;
  • sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej;
  • ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy już po śmierci współmałżonka, lecz nie później niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci.

Poza wdową, o rentę rodzinną mogą ubiegać się także inne osoby najbliższe, m.in. rodzice, rodzeństwo, dzieci, a także wnuki.

Ile wynosi emerytura po mężu? Wszystko zależy od tego, ilu jest wnioskujących

Emerytura po mężu wynosi w przypadku wdowy 85 procent świadczenia, które pobierał małżonek. Wnioskujących może być jednak więcej, niż jedna osoba. Wówczas otrzymają:

  • w przypadku gdy uprawnione są 2 osoby, wysokość renty to 90% świadczenia;
  • jeśli uprawnione są 3 osoby i więcej, to wysokość wynosi 95% świadczenia.

Wniosek należy złożyć osobiście lub drogą elektroniczną. Formularz znajduje się tutaj.

Emerytura po mężu nie każdej wdowie się opłaca. Są kontrowersyjne warunki

Oprócz tego, że wdowa nie otrzyma 100 procent świadczenia, musi spełnić jeszcze jeden warunek. Istnieje konieczność zrzeknięcia się własnej emerytury, lub renty. Jeśli otrzymuje co miesiąc więcej niż 85 procent świadczenia zmarłego, nie powinna składać wniosku, ponieważ może stracić pieniądze. W rzeczywistości do obowiązków osób rozpatrujących takie wnioski w ZUS należy odrzucenie wniosku niekorzystnego dla wnioskującej, jednak warto to sprawdzić wcześniej samemu. 

Więcej o: