Wiemy kiedy nastąpi wypłata 14 emerytury. Nie każdy otrzyma pieniądze w tym samym miesiącu

Czternasta emerytura także w 2022 roku zasili konta najbiedniejszych seniorów. Aby otrzymać te dodatkowe środki, należy jednak spełnić określone kryteria. Co ciekawsze nie każdy otrzyma pieniądze w tym samym czasie. Mogą być to trzy różne miesiące.

Czternasta emerytura to kolejne świadczenie, które ma wspomóc ubogie finanse emerytów. Coraz większymi krokami zbliżamy się do pierwszych wypłat. Jednak nie wszyscy dostaną pieniądze w tym samym czasie. Dodatkowo należy spełnić określone kryteria, aby być uprawnionym do pieniędzy z tego tytułu.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Czternasta emerytura 2022: kto otrzyma dodatkowe środki?

Aby otrzymać czternastą emeryturę, należy spełnić ważne kryteria. Po pierwsze należy być uprawnionym do jednego z niżej wymienionych świadczeń:

 • emerytury (w tym pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej);
 • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej);
 • renty szkoleniowej;
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej;
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+);
 • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;
 • emerytury i renty służb mundurowych i wojskowych;
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Należy mieć przyznane prawo do jednego z nich do dnia 24 sierpnia 2022 oraz spełnią określone kryterium dochodowe. W tym roku podobnie jak w ubiegłym łączne miesięczne świadczenia seniora, który chce otrzymać 14. emeryturę, nie mogą przekraczać 2900 zł brutto.

Kiedy wypłata czternastej emerytury? Daty się różnią

Na wypłat świadczenia osoby upoważnione mogą liczyć w kilku terminach. Rozbite są ona na aż 3 miesiące, zaczynając od sierpnia i kończą w październiku. Oto dokładne daty:

 • 25 sierpnia,
 • 1 września,
 • 5 września,
 • 6 września,
 • 10 września,
 • 15 września,
 • 20 września.
 • we wrześniu ponadto w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS
 • w październiku otrzymają dodatkowe pieniądze osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc.

Ile wynosi 14 emerytura? Kwota ta może mieć różną wysokość

W 2022 roku dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci czternastej emerytury wynosi w pełnej wysokości 1217,98 zł netto. Jednak jak już wspomnieliśmy, dochody osiągane przez seniora będą miały też wpływ na wysokość czternastki. Jeżeli kwota progowa 2900 zł brutto zostanie przekroczona, zastosowana zostanie zasada "złotówka za złotówkę". Dodatkowo 14 emerytura będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Więcej o: