Emerytura po mężu. Pieniądze może otrzymać nie tylko wdowa. Uprawnionych jest więcej

Emerytura po mężu to potoczna nazwa renty rodzinnej. Jednak o jej wypłatę z ZUS może się ubiegać nie tylko wdowa. Uprawnionych jest więcej, a to może mieć wpływ na wysokość świadczenia.

W przypadku śmierci bliskiej osoby rodzina może się ubiegać o świadczenie po zmarłym, czyli rentę rodzinną. Choć przyjęła się nazwa emerytura po mężu, to nie tylko wdowa ma prawo ubiegać się o wypłatę środków z ZUS.

Małgorzata Socha Wyszczuplający kombinezon Sochy jest idealny na wesele. Tuszuje brzuch

Zobacz wideo Co będzie z emeryturami? Eksperci przedstawiają scenariusze

Emerytura po mężu 2022. Wniosek mogą złożyć wdowy spełniające odpowiednie kryteria

Kobiety, które chcą otrzymywać emeryturę po zmarłym mężu, muszą nie tylko zrezygnować ze swojego świadczenia, ale też spełniać jeden w poniższych warunków

 • ukończyć 50 lat,
 • w chwili śmierci męża nie być zdolna do pracy,
 • skończyć 50 lat lub stać się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej,
 • wychowywać dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym,
 • wychowywać uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji. 

Wdowa została bez źródła utrzymania, jednak nie spełnia powyższych kryteriów, może mieć wypłacane świadczenie po mężu jedynie przez: 

 • rok od śmierci współmałżonka,
 • nie dłużej niż przez 2 lata od śmierci współmałżonka przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu kwalifikującym do wykonywania pracy zarobkowej.

Renta rodzinna nie tylko dla wdowy. Kto jeszcze może otrzymać pieniądze? 

W gronie osób uprawnionych do ubiegania się o świadczenie po zmarłym znajdują się również inni bliscy, a mianowicie: 

 • dzieci — do ukończenia 16 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Granica wiekowa nie ma znaczenia, jeśli całkowita niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • rozwiedziona małżonka/małżonki — jeżeli spełnia warunki wymagane od wdowy/wdowca oraz wykaże, że w dniu śmierci zmarłego miała prawo do alimentów z jego strony ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową,
 • rodzice — jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca, a ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania 

Seniorka Ile można dorobić do emerytury? Limit nie obowiązuje wszystkich seniorów

Emerytura po mężu — ile wynosi? 

To właśnie od liczby osób wnioskujących uzależniona jest wysokość świadczenia. Można otrzymać bowiem: 

 • przy pobieraniu renty przez jedną osobę - 85 proc. świadczenia,
 • przy pobieraniu renty przez dwie osoby - 90 proc. świadczenia,
 • przy pobieraniu renty przez trzy osoby lub więcej - 95 proc. świadczenia.
Więcej o: